Arvo Sarapuu: koduomanike liit lollitab koduomanikke

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu tõdeb, et kui 2010. aastal rääkis koduomanike liit, et korraldamata jäätmeveo turul on hinnad kaks kuni kolm korda kallimad ning pidas kahetsusväärseks, et Lasnamäe jäätmeveokonkurssidel on otsuste tegemine viibinud, siis nüüd on jutt risti vastupidine.

Pilt: Albert Truuväärt

Arvo Sarapuu: koduomanike liit lollitab koduomanikke

Arvo Sarapuu

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu tõdeb, et kui 2010. aastal rääkis koduomanike liit, et korraldamata jäätmeveo turul on hinnad kaks kuni kolm korda kallimad ning pidas kahetsusväärseks, et Lasnamäe jäätmeveokonkurssidel on otsuste tegemine viibinud, siis nüüd on jutt risti vastupidine.

Täna väidetakse, et kohalik omavalitsus ei peaks enam jäätmevedajat valima ning kui iga koduomanik peab vedajatega eraldi läbirääkimisi, siis on võimalik saavutada parem tulemus. Koduomanike liit tuli välja küsitluse tulemustega, millega püütakse põhjendada jäätmeveo vabale turule laskmist. Tegemist ei ole mitte uuringufirma poolt läbi viidud küsitlusega, vaid koduomanike liidu veebilehel rippunud küsimustikuga, mille kompetentsuses võib tõsiselt kahelda.

Küsimused sarnanesid Astrid Lindgreni raamatust tuntud Karlssoni kuulsale küsimusele: kas oled hommikuse konjakijoomise juba maha jätnud, vasta "ei" või "jah"! Koduomanikelt küsiti: kas pooldad vaba turgu või süsteemi, kus koduomanikul kaasarääkimisvõimalus puudub? Vastustest tehti põhjapanev järeldus, et koduomanikud ei poolda kohaliku omavalitsuse poolt jäätmeveo korraldamist. Aga kui küsida: kas pooldad korraldatud jäätmevedu või jäätmeid metsa all? Tõenäoliselt oleks tulemus vastupidine.

Koduomanike liidu väljaütlemiste taga on näha jäätmevedajate lobistamist, kes on vaba turu ideest rääkinud juba mõnda aega. Vedajate lobitöö tulemusel on Keskkonnaministeerium 2014. aasta lõpul ette valmistanud isegi seaduse eelnõu. Ministeeriumi tellis eelnõu mõjude hindamiseks uuringu, kuid selle tulemus ei olnud vedajatele meeltmööda.

Uuringu tulemuste järgi tähendab jäätmeveo vaba turg kõrgemat hinda, negatiivset keskkonnamõju, müra- ja õhusaastet, ressursside raiskamist jms. Keskkonnaministeeriumis üritati ebasobivat uuringu kokkuvõtet esialgu lauasahtlisse peita, kuid peale korduvaid päringuid see hiljem siiski avaldati.

Jäätmevedajad on ära lollitanud ka riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra, kes käib mööda seminare ja võrdleb oma slaididel jäätmeveo hinda. Võrdluseks on seejuures toodud hind Lasnamäel, mis on Tallinnas odavaim ning Põhja-Tallinnas, kus teenust pakub Tallinna Jäätmekeskus. Vakra võrdleb oma slaididel ainult segajäätmete hinda. Teadlikult on kõrvale jäetud biojäätmete, paberi- ja kartongi või ükskõik millise lisateenuse hind. Kui need lisada, siis oleks tulemus vastupidine ja demagoogia enam ei töötaks.

Koduomanike liiduga saab nõustuda osas, et vajalik on soodustada jäätmete liigiti kogumist ja muuta sorteeritud jäätmete vedu odavamaks. Hetkel on vabaturu piirkondades olukord hoopis vastupidine. Reguleerimata turul on eraldi kogutud biojäätmete vedu kuni kaks korda kallim sorteerimata jäätmete veost. Tallinn kavatseb sellise jäätmete sorteerimise eest karistamise lõpetada ning muuta biojäätmete veo poole odavamaks segaolmejäätmete veost.

Juba täna on Põhja-Tallinnas paberi ja kartongi vedu hoopis tasuta, kuid vabaturu tingimustes tuleb vedajate ees taskuid tühjendada. Omapärane olukord on tekkinud Lasnamäel, kus Ragn-Sellsi eest paber ära varastatakse. Erinevalt Tallinna Jäätmekeskusest küsib Ragn-Sells paberi äraveo eest tasu, kuid tegutseb ka nö paberivaras, kes tühjendab konteineri tasuta.

Koduomanike liit toob koduomanike murekohana välja kuuldused sorteeritud jäätmete kokkuvalamisest vedaja poolt. Tallinn suhtub täie tõsidusega kõikidesse kaebustesse liigiti kogutud jäätmete kokkuvalamisest. On tuvastatud ka rikkumisi Ragn-Sells AS osas, kes valas Lasnamäel liigiti kogutud biojäätmed koos segaolmejäätmetega ühte autosse kokku. Tallinna Keskkonnaamet määras Ragn-Sells AS-le 2500 eurot leppetrahvi iga rikkumise kohta. Ragn-Sells AS leppetrahviga rahul ei olnud ning on selle praeguseks kohtus vaidlustanud. Teiste vedajate osas ei ole Tallinnas kokkuvalamist täheldatud.

Laadimine...Laadimine...