Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pakub õppimisvõimalusi erivajadusega inimestele

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab õppima erivajadusega inimesi, kel soov saada tööeluks vajalikke tööoskusi, õppida kutseõppes või kes vajavad tuge õige eriala valikul ja igapäevaoskuste omandamisel.

Pilt: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Haridus

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pakub õppimisvõimalusi erivajadusega inimestele

Toimetaja: Vesta Reest

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab õppima erivajadusega inimesi, kel soov saada tööeluks vajalikke tööoskusi, õppida kutseõppes või kes vajavad tuge õige eriala valikul ja igapäevaoskuste omandamisel.

Vastuvõtul lähtume iga õppijakandidaadi vajadustest ja eripäradest ning leiame sobiva õppimisvõimaluse.

Õppima saab tulla kolmel erineval suunal ja õppimine Astangul on TASUTA (k.a lõunasöök). Sisseastumisvestlusel kuulame õppija soove ja unistusi ning püüame leida talle sobiva eriala vastavalt tema võimetele ja oskustele.

Kui õppija ei ole kindel oma erialavalikus või ei ole piisavalt oskusi, siis on parim valik kohanemiskursus. Ühe aastane kursus on hea üleminek tööõppekursusele või kutseõppesse edasi minemiseks. Õppimine toetab oskuste ja võimete arengul, mis aitab leida õppijale sobiv eriala.

KOHANEMISKURSUS (1 aasta)

 • Lihtsustatud õppekava alusel
 • Toimetuleku õppekava alusel
 • Puidutöö suunaga
 • Arvutikasutamise suunaga
 • Omandatud ajukahjustusega inimestele

TÖÖÕPPEKURSUSED (2 aastat)

 • Pagar-kondiitri abi
 • Puhastus- ja koduteenindus (KOHAD TÄIS)
 • IT klienditoe baaskursus

KUTSEÕPE (3 aastat)

 • Abikokk
 • Puidutöötleja
 • IT süsteemide nooremspetsialist

Kutseõppe erialadel on samad toetused, mis kutseõppeasutustes. Teistel erialadel aitavad meie sotsiaaltöötajad leida õppija jaoks sobivaid toetusi ja on abiks nende taotlemisel.

Väikesed õpperühmad (6-8 inimest, kutseõppes kuni 12 inimest) võimaldavad pakkuda individuaalset lähenemist. Õppetöö lähtub eesmärgistatud tegevusest ning on eluline ja praktiline. Ühe inimese ümber on koondatud erinevates spetsialistidest koosnev meeskond – õpetajad, rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, erinevad terapeudid, tööhõivespetsialist. Koos paneme paika individuaalse tegevuskava, milles inimene sõnastab oma unistused ja eesmärgid, mille poole püüelda.

Meie ruumid on ligipääsetavad kõigile liikumispiiranguga inimestele. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes. Tööhõivespetsialistid viivad läbi karjääritunde, aitavad koostöös õppija ja lähedastega leida praktika- ja töökohti, vaadatakse koos töökoht üle ning hoiavad õppijaga ühendust aasta jooksul pärast tööle saamist.

Tallinnast kaugemalt tulijatel on võimalik elada õpilaskodus, kus on olemas hooldajad ja tegevusjuhendajad, kes abistavad igapäevategevuses (nt hügieenitoimingutel, raha planeerimisel, poes käimisel, vaba aja sisustamisel).Vabaaja- ja huvitegevused võimaldavad olla aktiivne ka väljaspool õppetööd ja rühmategevusi. Vaata ka Astangu keskust tutvustavat videot SIIT.

Vastuvõtt kuni 1. juuni 2019. Vabade kohtade olemasolul täiendav vastuvõtt augustis.

Vastuvõtu protsessi leiab kodulehelt.

Vastuvõtu info: tel 687 7231 või info@astangu.ee

Laadimine...Laadimine...