Balti enegiasüsteemide eralduskatse Venemaast lükatakse edasi

Juunis plaanitud Baltimaade energiasüsteemide eralduskatse Venemaast lükatakse määramata ajaks edasi.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne

Balti enegiasüsteemide eralduskatse Venemaast lükatakse edasi

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Juunis plaanitud Baltimaade energiasüsteemide eralduskatse Venemaast lükatakse määramata ajaks edasi.

Eesti ja Läti elektrisüsteemihaldurid Elering ja AST teatasid teisipäeval energiabörsile Nord Pool, et niinimetatud saartalituse katse, mis pidi toimuma tänavu 8. juunil või alternatiivina 29. juunil, lükatakse edasi.

Põhjuseks on Venemaa otsus katsetada maikuus Kaliningradi eraldamist Balti energiasüsteemidest.

Plaanitud eralduskatse käigus lahutatakse Balti riikide elektrisüsteemid 12 tunniks Venemaa sagedusalast, kuid nad jäävad alalisvooluühenduste kaudu seotuks Põhjamaade ning Poolaga.

Katse ajal on fookus elektrisüsteemi sageduse operatiivse juhtimise protsesside testimisel. Eralduskatse raames korraldatakse mitmeid alamkatseid, muu hulgas simuleeritakse piisavalt suure tootmisseadme rikkelise seiskumise mõju sagedusele.

Eralduskatse ajaks tuleb piirata Balti riikide ja Põhjamaade vaheliste alalisvooluühenduste võimsust, et vähendada elektrisüsteemi suurima elemendi võimalikust rikkest tulenevat riski. Suurendamaks elektrisüsteemi paindlikkust käivitatakse katse läbiviimiseks Balti riikides tavapärasest enam tootmisvõimsusi. Ühtlasi peavad tootmisseadmed hoidma tavapärasest suuremat reservvõimsust, et olla valmis tootmise operatiivseks ja automaatseks suurendamiseks või vähendamiseks, reageerimaks sageduse muutustele elektrisüsteemis.

Eesti elektrisüsteemi on varem naabersüsteemidest katseliselt eraldatud näiteks 2006. aasta novembris ja 2009. aasta aprillis. Viimane eralduskatse, kus Venemaa süsteemist eraldusid kolm Balti elektrisüsteemi koos Kaliningradiga, toimus aprillis 2002.

Laadimine...Laadimine...