DOKUMENT TÕESTAB: Bussipargi juhtkond otsustas korruptant Vingi vallandada enne politsei vahistamist

Tööde ja varuosade eest esitatud arved pole töökojas pakutud teenuste hulgaga vastavuses ning sotsiaaldemokraat Jaanus Vink tuleb vallandada, leidis TLT audiitor juba märtsi lõpus.

Pilt: Scanpix

DOKUMENT TÕESTAB: Bussipargi juhtkond otsustas korruptant Vingi vallandada enne politsei vahistamist

Tööde ja varuosade eest esitatud arved pole töökojas pakutud teenuste hulgaga vastavuses ning sotsiaaldemokraat Jaanus Vink tuleb vallandada, leidis TLT audiitor juba märtsi lõpus.

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juhatus otsustas töökoda isiklikuks rikastumiseks kasutanud Jaanus Vingi ametist vabastamise juba nädal enne seda, kui keskkriminaalpolitsei tuli teda vahistama. Nii selgub TLT juhatuse 28. märtsi koosoleku protokollist. Ettevõtte haldusteenistuse direktor Timo Moorast  selgitas koosolekul, et TLT väravas kehtib regulaarselt sisenevatele sõidukitele numbrituvastuse süsteem ja võõrad sõidukid pääsevad remonditöökotta ainult vahetusmeistri loal.  Selliste sõidukite juhid peavad väravast väljudes näitama tõendit, miks nad TLT territooriumil viibisid.


"Pistelisi kontrolle tegime novembris ja detsembris 2017, samuti jaanuaris 2018," selgitas Moorast. "Kuna avastati mittesihipäraseid külastusi, siis 1. veebruarist karmistati territooriumile pääsemise korda veelgi."


Bussiliiklusteenistuse direktori Andres Herkeli sõnul andis töökoda jaanuaris sisenemiseks 19 luba, sh kahele bussile, ja veebruaris kolm luba. TLT siseaudiitor S. Kuusk esitas aga Kadaka tee 62a töökojas hoolduses käinud, ettevõttele mittekuuluvate sõidukite väravast läbi liikumise statistika. Sellest selgus, et mullu 12. septembrist 31. detsembrini sõitsid peaväravast 30 korral läbi sõiduautod ja kümnel korral bussid.


Tänavu 1. jaanuarist 28. veebruarini liikus võõraid sõiduautosid läbi peavärava 15 korral ja autobusse kahel korral. Oma busse remontisid TLT territooriumil Teder Reisid OÜ, Mootor Buss OÜ ja Arvika TJ OÜ. "Arvestades võõraste sõidukite sissesõitude hulka, milleks töökoda oli loa andnud, ning töökojas viibitud aega, pole tööde ja varuosade eest esitatud arved tehtud tööde mahuga vastavuses," lausus Kuusk.


Koosolekul tuli välja, et TLT territooriumil tegutsevas BR&H töökojas on hoolduses käinud ka ettevõtte Arvika TJ OÜ sõidukid, mille omanik on BR&H töökodade asejuhataja Vink. Samuti see, et oli selge risk TLT AS varade üleminekuks Vingi ettevõttele.
Juhatus otsustas koosolekul, et TLT ei hoolda ega remondi 2. aprillist enam võõraid sõidukeid. Materiaalse vastutusega töötajate töölepingusse otsustati lisada punkt, et nad ei tohi TLT-s töötamise ajal olla kuidagi seotud sarnase tegevusalaga firmaga.
Juhatus otsustas ka, et Vink tuleb vallandada. "Vink on kaotanud tööandja usalduse ja tööleping temaga tuleb kohe lõpetada," ütles juhatuse liige Marju Sepp, arvestades remondi ja hoolduse töötajate kohta kogutud teavet. Juhatuse liikmed nõustusid temaga ja kaalusid töölepingu lõpetamise eri võimalusi, sh vabatahtlikku lahkumist. Nagu teada, lõpetaski TLT Vingiga lepingu.

Laadimine...Laadimine...