Eelnõu vabastab tulumaksust lasterikaste perede kodutoetuse

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis muuhulgas vabastab tulumaksust füüsilisele isikule makstava lasterikaste perede kodutoetuse ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse.

Pilt: Scanpix

Eelnõu vabastab tulumaksust lasterikaste perede kodutoetuse

Toimetaja: Meelis Piller

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis muuhulgas vabastab tulumaksust füüsilisele isikule makstava lasterikaste perede kodutoetuse ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse.

Eelnõu seletuskirja järgi võetakse üle Euroopa nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade osas.

Eelnõu eesmärk on vältida topeltmittemaksustamist, mida põhjustavad hübriidsed  ebakõlad ehk erinevused finantsinstrumentide, maksete ja üksuste kvalifitseerimises eri riikides või maksete omistamises peakontori ja püsiva tegevuskoha vahel või  sama üksuse kahe või enama püsiva tegevuskoha vahel.

Kuna hübriidsed ebakõlad võivad põhjustada topeltmahaarvamist või mahaarvamist ilma tuluna arvessevõtmiseta, nähakse eelnõus ette normid, mille kohaselt olenevalt olukorrast kas maksustatakse makset, kulusid või kahjumit, mida saab teises riigis maha arvata või mis on teises riigis tulumaksust vabastatud.

Lähtudes  direktiivi  eesmärgist vältida topeltmittemaksustamist ning tagada äriühingute kasumi maksustamine, ühtlustatakse eelnõuga Eesti residendist äriühingu välismaalt saadud dividendi ning tema välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi topeltmaksustamise vältimise tingimused.

Eelnõuga muudetakse ka lahkumisel makstava tulumaksu reegleid, et viia need rohkem kooskõlla Eesti äriühingu tulumaksu süsteemi põhimõttega ehk tulumaksu tasumise hetke edasilükkamine kasumi jaotamise hetkele.

Samuti vabastatakse tulumaksust füüsilisele isikule makstav lasterikaste perede kodutoetus ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus ning sätestatakse, et täiendav maksuvaba tulu lapse eest ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.

Lisaks tagatakse residendist füüsilise isiku välismaalt saadud pensionile Eestis saadud pensioniga võrdväärsed maksustatavast tulust tehtavad mahaarvamised. Eelnõuga muudetakse ka töötamisest saadud tulude maksustamist reguleerivaid  sätteid eesmärgiga tagada, et Eestis töötamise eest saadud tasu on õigus maksustada Eestil.

Laadimine...Laadimine...