Eesistumise esimene kuu tõi Eestisse tuhandeid asjatundjaid Euroopa tuleviku teemadel arutama

"Tänaseks Eestis käinud delegaadid on meie senise tööga väga rahule jäänud, oleme saanud kiidusõnu nii sisuliste arutelude, ürituste korralduse kui ka saadud elamuste kohta," võttis Eesti Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats kokku Eesti esimese kuu eesistujana. 

Pilt: Aron Urb
Eesti

Eesistumise esimene kuu tõi Eestisse tuhandeid asjatundjaid Euroopa tuleviku teemadel arutama (2)

"Tänaseks Eestis käinud delegaadid on meie senise tööga väga rahule jäänud, oleme saanud kiidusõnu nii sisuliste arutelude, ürituste korralduse kui ka saadud elamuste kohta," võttis Eesti Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats kokku Eesti esimese kuu eesistujana. 

Juulis käis Eestis Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames 4588 erinevate valdkondade asjatundjat, kes arutasid nii ELi ministrite nõupidamiste, ekspertkomisjonide kui ka konverentside käigus Euroopa olulisemaid teemasid. Nii Eestis kui mujal Euroopas peetud kohtumiste käigus jõuti kokkulepeteni alates rändekriisi lahendamiseks vajalikest tegevustest kuni 5G ehk ülikiire internetiühenduse välja arendamise deklaratsiooni vastuvõtmiseni.

"Liikmesriigid hindavad meie eesistumise prioriteete väga ajakohasteks ja just praegu lahendusi vajavateks. Tänaseks Eestis käinud delegaadid on meie senise tööga väga rahule jäänud, oleme saanud kiidusõnu nii sisuliste arutelude, ürituste korralduse kui ka saadud elamuste kohta. Eriti hea meel on aga selle üle, et esimese eesistumise kuuga oleme jõudnud ka konkreetsete kokkulepeteni," võttis Eesti Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats kokku Eesti esimese kuu eesistujana.

Alates Eesti eesistumise pidulikust avamisest 29. juunil on toimunud Eestis 40 ning Brüsselis ligi 200 ministrite, komisjonide ja ekspertide kohtumist. Lisaks neile on Eesti eestvedamisel peetud palju spetsiifilisemaid arutelusid, kus on kokku lepitud konkreetsete teemade – näiteks rändekriisi haldamise – järgmised sammud.

"Eesistujana on Eesti peamine roll olla eestvedaja, kes aitab erinevate seiskohtade ja vajaduste seas mõistlikku keskteed leida. Samas on aga selge, et eesistuja üksi kokkuleppeid ei sõlmi ning tegemist on alati tiimitööga. Nii mõnegi teema oleme üle võtnud eelmiselt eesistujalt Maltalt," selgitas Jäärats Eesti rolli eesistujana.


Eesti eesistumise esimese kuu olulisemad tegevused prioriteetsete valdkondade lõikes

Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa tähendab teadmistepõhist majanduskasvu ja konkurentsivõimet toetava ettevõtluskeskkonna arendamist. Selle raames:
·        saavutati kiire kokkulepe Euroopa Liidu 2018. aasta eelarvepositsioonis. Edasised läbirääkimised Euroopa Parlamendiga jätkuvad oktoobris-novembris.
·        jõudsid ELi ja Jaapani juhid üksmeelele kaubandusleppe osas, mis annab hoogu ELi–Jaapani kaubandus- ja majanduspartnerlusele. Edasi jätkub töö rakendamiseks vajalike dokumentidega.

Turvaline ja kaitstud Euroopa tähendab ühiselt tegutsevat ja välispoliitilist ühtsust hoidvat Euroopa Liitu, mis tagab oma elanike turvalisuse ning hoolitseb rahvusvahelisel areenil heaolu, rahu ja stabiilsuse tagamise eest. Selle raames:
·        kiideti Tallinnas toimunud siseministrite kohtumisel heaks tegevuskava  Vahemere keskosa rändeolukorra leevendamiseks.
·        saavutati kokkulepe pagulaste kvalifikatsioonitingimuste määruse eelnõu osas, mis keskendub ka pagulaste võrdsete õiguste ja kohustuste täpsustamisele.
·        lepiti kokku kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu sisserännet käsitleva nn sinise kaardi direktiivi eelnõus. Eelnõu eesmärk on suurendada Euroopa konkurentsivõimet ning muuta Euroopat atraktiivsemaks kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu ja majandusinnovaatorite jaoks, pakkudes neile teatud tingimustel kogu Euroopas kehtivat elamis- ja tööluba ehk nn sinist kaarti.

Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine tähendab, et Euroopa peab kaasa minema tehnoloogilise arenguga, mis muudab läbivalt elanike, ettevõtete ja riikide igapäevaelu. Selle raames:
·        allkirjastasid 28 ELi liikmesriigi ja Norra telekommunikatsiooni ministrid 5G deklaratsiooni, mis annab tõuke ülikiire internetiühenduse, tehnoloogia ja n-ö asjade interneti arengule.
·        algatasime digitaalse ühtse turu konverentsil valdkonna tipp-tegijate vahel andmete vaba liikumise teemalise elava mõttevahetuse, kus oli teemaks Euroopa konkurentsivõime tõstmine hästi toimiva digitaalse ühiskonna abil.
·        avasime Tallinnas isejuhtivate busside liini, et pakkuda kõigile soovijaile võimalust tuleviku tehnoloogia arengust osa saada
·        avaldasime Eesti eesistumise digiprogrammi, millest on tänaseks saanud veebilehe EU2017.ee  enim loetud tekst.

Kaasav ja kestlik Euroopa toetab võrdsete võimaluste loomist oskuste arendamiseks ja kvaliteetseks hariduseks, töötamiseks ja teenustele ligipääsuks. Kestlik Euroopa hoolib ja panustab ka puhtamasse elukeskkonda. Selle raames:
·        kinnitasid ELi keskkonnaministrid jätkuvat toetust Pariisi kokkuleppele.
·        allkirjastasid Eesti ning järgmised eesistujad Bulgaaria ja Austria kolmepoolse kokkuleppe soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ELis järgneva 18 kuu jooksul.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...