Eesti 2.0 tegevjuht Ede Schank Tamkivi: noorte tehnoloogiahuvi tuleb pidevalt arendada

"Muutused maailmas, muutuvad üha kiiremaks. Tehnoloogia on kõikjal meie ümber ja see on vältimatu. Paratamatu saab ilmselt olema ka hetk, kui tehisintellekt võtab inimestelt juhtimise üle," ütles Eesti 2.0 tegevjuht Ede Schank Tamkivi, kelle hinnangul on oluline anda noortele tehnoloogiahuvilistele võimalus ennast pidevalt arendada ja selle läbi kasvatada ka Eestile tugevaid teadlasi.

Pilt: Erakogu
Haridus

Eesti 2.0 tegevjuht Ede Schank Tamkivi: noorte tehnoloogiahuvi tuleb pidevalt arendada

Kairi Ervald

"Muutused maailmas, muutuvad üha kiiremaks. Tehnoloogia on kõikjal meie ümber ja see on vältimatu. Paratamatu saab ilmselt olema ka hetk, kui tehisintellekt võtab inimestelt juhtimise üle," ütles Eesti 2.0 tegevjuht Ede Schank Tamkivi, kelle hinnangul on oluline anda noortele tehnoloogiahuvilistele võimalus ennast pidevalt arendada ja selle läbi kasvatada ka Eestile tugevaid teadlasi.

Mittetulundusühingu Eesti 2.0 korraldab kooliõpilastele esimest korda tehnoloogiasuvekooli. "Meie huvi laiemalt on sütitada noortes tehnoloogiahuvi ja ka seda, et nad valiksid edasiõppimiseks tehnoloogiaga seotud erialad ja näeksid seda osana enda tulevikust," lisas Tamkivi.

Projekti vastu oli suurem huvi kui suvekooli jaoks mõeldud 60 kohta. "Kahjuks ei osanud me ette prognoosida, kui palju tahtjaid oleks ja kuna tegemist on ikkagi suvekooliga, siis eeldasime ka, et see number on väiksem," selgitas Tamkivi.

Tamkivi sõnul näitab aga õpilaste suurt pühendumist ka see, et olenemata soojast ilmast ja rannamõnude nautimisest on kõik registreeritud kohal ja usinalt loovad projekte.

Projekti olid oodatud Tamkivi sõnul osalema õpilased vanuses 14-19 aastat ehk 7-12 klass. "Kui vaadata õpilaste tausta, siis on tõesti nii, et enamus nendest on reaalainetes tugevad ja ka olümpiaadidel käinud. Samas on ka neid õpilasi palju, kes on huvitatud sotsiaalsetest küsimustest ja aspektist," selgitas Tamkivi.

Kogu projekt, seal hulgas ka toit, on lastele tasuta, mis annab võimaluse ka vähemkindlustatud peredest tulnud lastele. "Lapsed saavad väga harivas ja inspireerivas keskkonnas ehitada viie päeva jooksul erinevaid tooteid ja see ei lähe neile mitte midagi maksma," ütles Tamkivi ja lisas, et tehnoloogia vastu tunnevad huvi nii poisid kui ka tüdrukud.

Tamkivi sõnu juba praegu noored välja mõelnud palju põnevaid projekte, mille kallal terve nädal nokitseda. "Ühe ideena pakkusid noored välja vanainimestele mõeldud rakenduse, kus vanainimesed saavad paremini asju meeles pidada, või näiteks ideed, kus tahetakse viia kokku pakkujad ja teenuse vajajad," selgitas Tamkivi ja lisas, et üks huvitavamaid projekte on ka praegu küll veel ideena väljatöötamist vajav mõte, kus õpilased tahetakse viia kokku ülikooliga. "Mõte on siis selles, et tulevane üliõpilane leiaks kiiresti ja paremini just endale sobiva ülikooli," jätkas Tamkivi.

Noored käivad viie päeva jooksul läbi kiirelt kogu protsessi, mille hulka kuulub idee leidmine, tiimi moodustamine, rollide jagamine, prototüübi loomine, parandamine ja testimine ning turundamine.

Tehnikahuviliste ja teadlaste järeltuleva põlve  kasvatamine tulevikuks on Tamkivi hinnangul ülioluline tegevus. "Meil on vaja inimesi, kes suudaksid selles infoülekülluses selekteerida välja olulisima," lisas Tamkivi.

Tamkivi selgitas, et noorte puhul on alati oluline eeskujude olemasolu. Suvekoolis juhendavad noori Eesti ettevõtjad, kes elavad ja töötavad välismaal. "Juhendajateks on Harvardi ülikooli haridustehnoloogina lõpetanud ettevõtja Helen Põldsam ja California Tehnoloogiainstituudi neuroteaduste järeldoktorant Allan-Herman Pool. Mentorid veedavad oma puhkusest ühe nädala koolinoori õpetades ja see on hindamatu väärtus," lisas Tamkivi.

"Nad jagavad lastele kogemusi selles, miks nad just oma eriala õppima läksid ja see on lastele väga oluline, et ise teha õigeid valikuid," selgitas Tamkivi.

Praegu annavad projektile hoogu erasponsorid, ent tulevikus võiks seda toetada ka riik.

 

Laadimine...Laadimine...