Eesti 200 kalleimad valmislubadused maksavad üle miljardi aastas

Eesti 200 lubab muuhulgas kehtestada aktiivse ettevõtlustulu teenijatele sotsiaalmaksu põranda, mis võib aga ministeeriumi hinnangul tuua kaasa senisest suurema tulude varjamise.

Pilt: Pixabay

Eesti 200 kalleimad valmislubadused maksavad üle miljardi aastas

Toimetaja: Meelis Piller

Eesti 200 lubab muuhulgas kehtestada aktiivse ettevõtlustulu teenijatele sotsiaalmaksu põranda, mis võib aga ministeeriumi hinnangul tuua kaasa senisest suurema tulude varjamise.

Rahandusministeeriumi riigikogusse kandideerivate erakondade valimislubaduste riigirahandusliku mõjuanalüüsi kohaselt on Eesti 200 üheks kallimaks valimislubaduseks riigimaanteede põhitrasside 2+1-rajaliseks väljaehitamine aastaks 2022, mis maksaks riigile täiendavalt 400 miljonit eurot aastas, vahendas BNS. Lubatud investeeringud riigimaanteedesse, koolivõrku ning teadus- ja arendustegevusse, maksulangetused pensioniealistele maksaks aga kokku riigile üle miljadi Euro aastas.

Sarnaseid lubadusi on andnud ka teised erakonnad. Rahandusministeeriumi hinnangul oleks lubaduse täitmisel positiivne mõju ehitusturule, transpordile ja majanduskasvule. Siiski lisab ministeerium, et kuna 2020. aastal alustatakse Rail Balticu ehitamisega, võib lisanduv ehitustööde maht tekitada ehitusressursside ebapiisavuse.

Eesti 200 lubab suurendada teaduse riikliku rahastuse vähemalt 1 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) ning suunata lisaks 1 protsent SKP-st arendustegevusse ja targa majanduse arendamisesse. Ministeeriumi hinnangul oleks selle kogumõju -286 miljonit eurot ning samas oleks sellel potentsiaalselt positiivne mõju tootlikkuse kasvule.

 

Kogu koolivõrk riigi juhtimise alla

Erakond Eesti 200 on lubanud võtta riigi juhtida kogu Eestit katva koolivõrgu ja selle korrastamise. Ministeeriumi hinnangul tähendaks see eelarvepositsioonile ligi 148 miljoni euro suurust lisakulu aastas.

Eesti 200 lubab vabastada vanaduspensionieas inimeste tulu sotsiaal- ja tulumaksust. Ministeeriumi hinnangul oleks negatiivne mõju riigi eelarvele sotsiaalmaksu osas 256 miljonit eurot aastas ning tulumaksu osas 162 miljonit eurot aastas. Samas suurendaks see ministeeriumi analüüsi kohaselt vanemaealiste tööjõupakkumist ning mõjuks positiivselt tarbimisele.

Eesti 200 lubab ka kahte erisuunalise mõjuga ja seotud muudatust sotsiaalmaksusüsteemile. Sotsiaalmaksu lae kehtestamine kolmekordse keskmise palga tasemel maksaks riigile iga-aastaselt 109 miljonit eurot. Sotsiaalmaksu põranda kehtsestamine aktiivse ettevõtlustulu teenijatele tooks aga riigikassasse ligi 21 miljonit eurot aastas juurde.

Ministeerium leiab, et maksupõranda kehtestamine võib tuua kaasa senisest suurema tulude varjamise. Sotsiaalmaksu lae osas märgib ministeerium aga, et kõrgepalgaliste maksukoormus on Eestis alla Euroopa Liidu keskmise ning mõju hõivele oleks ebaoluline.

Rahandusministeerium avaldas esmaspäeval riigikogu valimistel osalevate erakondade valimisplatvormide eelarvemõju analüüsi. Analüüs lähtus ennekõike ministeeriumi põhifunktsioonist valitsuse ja riigikogu jaoks – riigieelarve ja nelja-aastase eelarvestrateegia koostamisest ning riigi rahanduse korraldamisest.

 

Kulukaid lubadusi jätkub

Erakondadeüleselt on kõige suurema kuluga lubadused pensionitõusud, maantee-ehitused, tulumaksumuudatused, õpetajate palgatõus, hoolduskoormuse vähendamine, teadus ja arendustegevuse kulude kasv ja tervishoiukulude kasv.

Hinnatavaid katteallikaid tõi oma programmis kõige rohkem välja Vabaerakond, mis tõi välja seitse katteallikat. Eesti 200, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Rohelised ja Sotsiaaldemokraatlik erakond tõid välja kaks katteallikat ning Elurikkuse erakond, Isamaa ja Reformierakond ühe katteallika. Keskerakond ei toonud välja ühtegi hinnatavat katteallikat.

Hinnangud valimislubaduste eelarvemõjule avalikustab rahandusministeerium tänavu neljandat korda. Analüüsi tulemused võimaldavad ka kodanikel ja ajakirjanikel valimislubadusi terviklikumalt hinnata. Valimisplatvormide analüüsi tulemused on avaldatud rahandusministeeriumi kodulehel.

Laadimine...Laadimine...