Eesti annab paindlikuks humanitaarabiks 100 000 eurot

Välisministeerium toetab 100 000 euroga humanitaarabi andmise muutmist efektiivsemaks, selgemaks ja kvaliteetsemaks, raha jaguneb võrdselt Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja humanitaarabiga tegelevate MTÜ-de rahastamise fondi vahel.

Pilt: Scanpix
Eesti

Eesti annab paindlikuks humanitaarabiks 100 000 eurot

Välisministeerium toetab 100 000 euroga humanitaarabi andmise muutmist efektiivsemaks, selgemaks ja kvaliteetsemaks, raha jaguneb võrdselt Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja humanitaarabiga tegelevate MTÜ-de rahastamise fondi vahel.

Välisministeerium toetab uuenduslikke ja paindlikke lähenemisi humanitaarabi andmisel läbi Rahvusvahelise Punase Risti Komitee 50 000 euroga.

"Tervishoiuteenuste hõlbus kättesaadavus haavatavatele kogukondadele aitab tõsta humanitaarabi kvaliteeti, sealjuures on oluline tõhustada ka suhtlust kohaliku kogukonnaga ning tagada humanitaarabi keskkonnasõbralikkus,“ ütles välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal pressiteate vahendusel. “Eesti jätkab Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega dialoogi, et leida edasisi võimalusi koostööks ning kasutada muuhulgas Eesti ettevõtete potentsiaali humanitaarabi muutmisel tõhusamaks ja kättesaadavamaks läbi innovatsiivsete lahenduste," lisas Seilenthal.

Samuti toetab välisministeerium 50 000 euroga Start Networki loodud fondi, mis võimaldab kiiret hädaabirahastust humanitaarabiga tegelevatele mittetulundusorganisatsioonidele.

Seilenthal märkis, et praeguse süsteemi üheks puuduseks on see, et raha eraldamine abi andvatele organisatsioonidele võtab kaua aega. "Innovaatilised lahendused, näiteks digitaalsed arvestusraamatud, mis aitavad abivajadusi koondada, rahastusotsusi teha ja informatsiooni jagada, muudavad humanitaarabisüsteemi kiiremaks ja läbipaistvamaks,“ sõnas ta.

Laadimine...Laadimine...