Eesti ja Soome koostööprojekt heidab valgust Läänemere kirdeosa ajaloole

Ühise olulise ajalooväärtustega turismiobjektide võrgustiku loomiseks Eestis ja Soomes on naaberriigid alustanud koostööprojekti "Lights on!", et heita valgust Läänemere kirdeosa ajaloole ning julgustada inimesi külastama tähelepanuväärseid, kuid pigem vähetuntud objekte.

Pilt: Scanpix

Eesti ja Soome koostööprojekt heidab valgust Läänemere kirdeosa ajaloole

Ühise olulise ajalooväärtustega turismiobjektide võrgustiku loomiseks Eestis ja Soomes on naaberriigid alustanud koostööprojekti "Lights on!", et heita valgust Läänemere kirdeosa ajaloole ning julgustada inimesi külastama tähelepanuväärseid, kuid pigem vähetuntud objekte.

Projekti eestvedaja on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus Parks & Wildlife Finland), teised partnerid Soome humanitaar-rakenduskõrgkool Humak, Eestis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA).

Kaheksast sellisest objektist neli on Eestis: Lõhavere, Neeruti ja Varbola muinaslinnused ning Keila-Joa mõisapark. Juba eelmise aasta lõpust käib nende objektide ümber toimetamine. Lisaks tutvuvad Viljandi kultuuriakadeemia tudengid kohalike oludega ja koguvad ala kohta käivat pärimust. Koostöös kohalike aktiivsete inimeste ja ettevõtjatega on plaanis välja töötada sündmused, teenused ja tooted, mis muudaks need piirkonnad nii kogukonnale endale kui ka turistidele põnevamaks.

Et kaasa rääkida, kuidas Keila-Joa mõisapargi ümbrust kujundada atraktiivsemaks turismialaks, kutsub TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kõiki huvitatuid kaasa rääkima ja plaane pidama juuni alguses toimuvatel kogukonda kaasavatel seminaridel "Paneme tuled põlema!".
Keila-Joa infoseminar toimub neljapäeval, 2. juunil kell 9.30-15.30 Keila-Joa mõisas. Seminaril tutvustatakse projekti, selle tegevusi, arutatakse ideid ja tehakse ringkäik looduses. Kuna päev on pikk, pakutakse ka lõunat ning vajadusel transporti seminaripaika ja tagasi. Registreeruda hiljemalt 27. maiks meili keiu.org@ut.ee või telefoni 435 5236 teel.

"Eesmärk on eelkõige piirkonna elavdamine – kutsuda sinna külastajaid, parandada turismi ja ettevõtlust ning aidata kaasa objektide jätkusuutlikule kasutusele ja positiivsele mainekujundusele. Seminarile on oodatud nii kohalikud ettevõtjad, turismikorraldajad, vallaesindaja kui ka kõik aktiivsed kogukonna liikmed ja seltsingud, kes on huvitatud koostöö tegemisest, ühisürituste korraldamisest, turismitoodete ja –teenuste arendamisest," innustab RMK loodushoiuosakonna projektijuht Lagle Heinmaa huvitatuid end kirja panema.

Projekti nimi "Lights On!" ehk "Tuled põlema!" ei tähenda üksnes külastajate valgustamist teadmistega - tuled pannakse põlema ka reaalselt. "Ühele objektile rajatakse statsionaarne valgustus ja kahe aasta pärast toimub suurjooneline valgustussündmus. Tuled läidetakse aga kord aastas igal objektil ja kokku on plaanis korraldada kaheksa valgusteemalist üritust. Esimesed tulukesed süttivad Lõhaveres juba selle aasta suvel lastele ja noortele suunatud maastikumängu käigus," ütles Piret Eit, "Lights On!” projekti koordinaator kultuuriakadeemias.

Projekt kestab 2015-2018 ja seda toetatab Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere Interreg IVA 2014-2020 programm. Projekti kogueelarve on 1 861 669 eurot.

Piiriülene projekt arendab ka innovatiivseid turundusmeetodeid ja selle raames on välja kuulutatud nii ehtedisaini kui ka valguskujunduse konkursid. Loe lähemalt: http://www.kultuur.ut.ee/et/lights-on

 

Laadimine...Laadimine...