Eesti keele õppimise võimalused laienevad

"Paremini kättesaadav keeleõpe koos õppepuhkuse tasustamisega toetab ka järjepidevat eesmärki vähendada määratlemata kodakondsusega inimeste arvu," märkis keskfraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin.

Pilt: Scanpix

Eesti keele õppimise võimalused laienevad

"Paremini kättesaadav keeleõpe koos õppepuhkuse tasustamisega toetab ka järjepidevat eesmärki vähendada määratlemata kodakondsusega inimeste arvu," märkis keskfraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin.

Riik pakub edaspidi võimalust sõlmida keeleõppeleping vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimestel, kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele ja kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust.

"Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõuga laiendatakse eesti keele õppimise võimalusi Eesti kodakondsuse soovijatele," ütles Riigikogu Keskfraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin. "Lepingu kohaselt võimaldatakse lepingu sõlminud inimestele ühekordset tasuta eesti keele õpet nulltasemelt kuni iseseisva keelekasutaja tasemeni B1."

Stalnuhhini sõnul loetakse leping täidetuks, kui inimene on esitanud Politsei- ja Piirivalveametile taotluse kodakondsuse omandamiseks. "Eesti keele kursustel osalemiseks makstakse lepingu sõlminud inimesele õppepuhkusel oldud päevadel keelekursustel osaletud kordade eest keeleõppehüvitist tema keskmise palga alusel 20 kalendripäeva eest. Hüvitise arvutamise ülemmäär on Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmine brutokuupalk," selgitas Stalnuhhin.

Stalnuhhin ütles, et kui inimene tahab ühiskonda panustada ja on teinud valiku saada Eesti kodakondsus, peab riik teda julgustama Eesti kodakondsust taotlema. "Paremini kättesaadav keeleõpe koos õppepuhkuse tasustamisega toetab ka järjepidevat eesmärki vähendada määratlemata kodakondsusega inimeste arvu," märkis Stalnuhhin.

Keeleõpet hakkab korraldama Sisekaitseakadeemia. Keeleõppelepingute sõlmimisega on plaanitud alustada 2019. a jaanuarist. Kokku on kavas aastatel 2019-2022 selleks kulutada 8 381 000 eurot.

Riigikogu lõpetas täna valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu  esimese lugemise.

 

Laadimine...Laadimine...