Eesti LGBT Ühing: soo- ja seksuaalvähemuste õiguste areng on peatunud

Eesti LGBT Ühing teatas ühingu initsiatiivil läbiviidud uuringule viidates, et lesbide, geide, bi- ja transsooliste inimeste õiguste areng Eestis on peatunud.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt
Eesti

Eesti LGBT Ühing: soo- ja seksuaalvähemuste õiguste areng on peatunud (2)

Toimetaja: Moonika Tuul

Eesti LGBT Ühing teatas ühingu initsiatiivil läbiviidud uuringule viidates, et lesbide, geide, bi- ja transsooliste inimeste õiguste areng Eestis on peatunud.

Aruandest selgub, et viimase viie aasta jooksul, mil valmis viimane analoogne uuring, on võetud vastu mõni oluline seadus või selle muudatus. Näiteks jõustus 2016. aastal kooseluseadus, mis võimaldab samast soost paaridel registreerida kooselu ja lapsendada peresiseselt lapsi. Aasta varem muudeti valitsuse määrust, millega võimaldatakse inimesel pärast juriidiliste isikuandmete muutmist taotleda uue haridust tõendava dokumendi väljastamist.

"Paraku ongi suuremad arengud nende muudatustega piirdunud. Vaja oleks ka lihtsustada soo tunnustamise protsessi, samuti muuta karistusseadustiku sätteid nii, et vaenukuriteo motiiv oleks karistuse määramisel raskendav asjaolu, ning suurendada riiklike struktuuride teadlikkust vaenukõne teemal. Vastu tuleks võtta ka kooseluseaduse rakendusaktid ja täiendada välismaalaste seadust, et Eesti kodanike samast soost elukaaslased saaksid Eestis lihtsamini elamisloa," teatas Eesti LGBT Ühingu tegevjuht BNS-ile.

Aruanne valmis projekti “Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire” raames ja seda rahastas ILGA-Europe. Raportis vaadeldakse, kas ja kui palju järgitakse Eesti õigusruumis ja halduspraktikas Euroopa Nõukogu LGBTI diskrimineerimise vastaseid soovitusi. Tegemist on Eesti mastaabis teistkordse sedavõrd ulatusliku analüüsiga, kus käsitletakse selliseid eluvaldkondi nagu väljendusvabadus, tervishoid, haridus, majutus, pereelu, asüülitaotlemine ja palju muud.

Aruande autorid Kelly Grossthal Eesti Inimõiguste Keskusest ja Marianne Meiorg.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...