Eesti linnade ja valdade liitu juhib nüüd Tallinna Linnavolikogu esimees

"Omavalitsuste esindusorganisatsioonina on meil ülesanne linnade ja valdade ühishuvide kaitsmine, teisalt olla konstruktiivne partner keskvalitsusele," ütles uueks  linnade ja valdade liidu juhik valitud Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Pilt: Eesti linnade ja valdade liit
Eesti

Eesti linnade ja valdade liitu juhib nüüd Tallinna Linnavolikogu esimees

Toimetaja: Juuli Nemvalts

"Omavalitsuste esindusorganisatsioonina on meil ülesanne linnade ja valdade ühishuvide kaitsmine, teisalt olla konstruktiivne partner keskvalitsusele," ütles uueks  linnade ja valdade liidu juhik valitud Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Eesti linnade ja valdade liidu volikogu eilsel koosolekul valiti uueks juhatuse esimeheks Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Terik sõnas, et kohalikul omavalitsusel, kui inimestele kõige lähedasemal struktuuril, ääretult suur roll ühiskonnaelu juhtimisel. "Meie jaoks on oluline elanikele vajalike teenuste tagamine igas Eestimaa nurgas, sõltumata omavalitsuse eelarve suurusest või elanike arvust. Loodan, et riigiga peetavatel läbirääkimistel õnnestub enam kohalike teemade olulisust tõestada ja juhtida valitsuse tähelepanu kitsaskohtadele, mis meie inimeste elujärge mõjutavad," märkis ta.

Terik lisas, et hääletus uue esimehe valimisel näitas, et hoolimata erinevate erakondade poliitilisest konkurentsist on kohalikud omavalitsused konstruktiivsed ning parteilised intriigid koostööd ei varjuta.

Linnade ja valdade liitu juhib ja esindab juhatus, milles on 13 liiget. Juhatuse valib liidu volikogu oma liikmete hulgast. Juhatuse pädevuses on liidu volikogus ja üldkoosolekul arutatavate küsimuste ettevalmistamine, õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine, avalikkuse informeerimine liidu tegevusest ja teised põhikirjalised ülesanded.

Juhatusse kuuluvad Tiit Terik (juhatuse esimees, Tallinna linnavolikogu esimees) Pipi-Liis Siemann (juhatuse aseesimees, Türi vallavanem), Mihkel Juhkami (juhatuse aseesimees, Rakvere linnavolikogu esimees), Anneli Ott (Võru linnavolikogu liige), Anti Allas (Võru linnapea), Georg Pelisaar (Põlva vallavanem), Kurmet Müürsepp (Antsla abivallavanem), Margus Lepik (Valga vallavanem), Mart Võrklaev (Rae vallavanem), Priit Lomp (Kastre vallavanem), Siim Suursild (Pärnu abilinnapea), Tarmo Tammiste (Narva Linnavolikogu liige) ja Urmas Klaas (Tartu linnapea)

Eesti linnade ja valdade liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on tänavuse seisuga 15 Eesti linna ja 61 valda, mis hõlmab kokku 99 protsenti Eesti elanikkonnast.

Linnade ja valdade liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest, õigusloomest ja lõpetades välissuhtlusega. Liidu üheks oluliseks ülesandeks on valitsuskomisjoniga iga-aastaste eelarve läbirääkimiste pidamine. Liidu eesmärk on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Laadimine...Laadimine...