Eesti on Euroopa riikide ülereguleerituse edetabelis 14. kohal

Euroopa Liit on muutumas üha enam kohaks, kus tänu ülereguleeritusele on toidu, jookide, e-sigarettide ning tubakatoodete tarbimine ja kättesaadavus aina kulukam ning ebamugavam. Eesti on selles vallas erandiks, selgus Nanny State Indexist.

Pilt: Scanpix

Eesti on Euroopa riikide ülereguleerituse edetabelis 14. kohal

Euroopa Liit on muutumas üha enam kohaks, kus tänu ülereguleeritusele on toidu, jookide, e-sigarettide ning tubakatoodete tarbimine ja kättesaadavus aina kulukam ning ebamugavam. Eesti on selles vallas erandiks, selgus Nanny State Indexist.

Eesti koht Euroopa riikide ülereguleerituse edetablis Nanny State Index (NSI) on paranenud (Eesti paikneb 28 Euroopa riigi seas 14. kohal), selgub EPICENTER-i poolt koostöös Estonian Business School-iga valminud uuringus.

NSI on ainuke põhjalik elustiili regulatsioone kajastav edetabel, mille poolt toodud andmed kinnitavad tõsiasja, et Euroopa Liit on muutumas üha enam kohaks, kus tänu ülereguleeritusele on toidu, jookide, e-sigarettide ning tubakatoodete tarbimine ja kättesaadavus aina kulukam ning ebamugavam. Eesti on selles vallas erandiks.

Viimase aasta jooksul on enamus Euroopa Liidu riikidest muutunud üha enam ülereguleerituks ning vähem valikuvabaks. Peale kuue erandi, olid kõigi ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide näitajad 2017 Nanny State Index (NSI) edetabelis halvemad kui aasta varem.

Soome, Ühendatud Kuningriik ja Iirimaa on kõige ülereguleeritumad riigid alkoholi, karastusjookide, toidu, e-sigarettide ja tubakatoodete kättesaadavuse osas, samas kui Tšehhi Vabariik ja Saksamaa on selles osas kõige liberaalsemad Euroopa Liidu riigid.

Enamuse Euroopa Liidu liikmesriikide halvemad tulemused edetabelis tulenevad Euroopa Komisjoni poolt välja antud uuest Tubakatoodete Direktiivist (TPD), mis jõustus 2016. aasta mai kuus, kuid samuti kohalike seadusandlike organite üha kasvavast soovist teha rohkem inimeste tervise huvides.

Mitmed riigid soovivad ühineda Ungari, Soome ja Prantsusmaaga selles osas, et kehtestavad erimaksu suhkrut sisaldavatele jookidele. Seda teed on juba läinud Belgia, kusjuures Iirimaa ning Ühendatud Kuningriik järgnevad nende eeskujule järgmisel aastal.

Läti ja Leedu on loonud pretsedendi, keelustades energiajookide müügi alla 18 aasta vanustele isikutele. Prantsusmaa keelustas 2017 aasta algusest alates tasuta gaseeritud jookide kättesaadavuse. Rootsi kavatseb reguleerida alkoholiga jäätise müügi, kusjuures Kreeka viib esmakordelt siise maksu veinile ja kohvile.

Patroniseeriv elustiilipoliitika toob endaga kaasa terve rea probleeme ning kulutusi, kuid ei suuda  tihti saavutada seatud eesmärke s.t. parendada rahva tervist.

Erimaksud on oma olemuselt regressiivsed, sest suurem enamus nendega seonduvatest kuludest tuleb kanda väiksema sissetulekuga inimestel. Kõrgemad maksud suurendavad musta turu osakaalu.  Reklaamikeeld piirab konkurentsi, kergitab hindu ning pärsib innovatsiooni. Suitsetamise keeld viib kõrtside ja klubite sulgemiseni. Ülemäärane regulatsioon viib liigse bürokraatia tekkimiseni ning kurnab politsei ressursse.

Kuigi inimeste tervise eest võitlevad ametnikud tunnistavad kaasnevaid kulutusi, väidavad nad et saadav kasu tervise paranemisest ületab eelpool mainitud kulutused suurel määral. Siiski ei kinnita antud indeksis toodud andmed eelpool esitatud väidet, sest see ei too esile mitte mingit seost ülereguleerituse ning pikema eeldatava eluea vahel. Riikides, kus alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavus on reguleeritud karmide seadustega, pole tarbitava alkoholi ning tubakatoodete kogused sugugi madalamad kui varem.

Elustiili Majanduse Osakonna juhataja Majanduse Instituudis (Head of Lifestyle Economics at the Institute of Economic Affairs) Christopher Snowdon ütles oma kommentaarides Nanny State Index 2017 kohta:

„Veel pole asutatud auhinda Euroopa Liidu kõige ebatolerantsemale riigile. Liialt paljud poliitikud arvavad, et oma riigi elanike kohtlemine lastena on kui rahvuslik uhkus.

The Nanny State Index toob välja suuri erinevusi kõige vabameelsemate riikide, milleks on Tšehhi Vabariik ja Saksamaa- ning kõige vähem vabameelsemate riikide, Soome ja Ühendatud Kuningriigi vahel. Samas on olukord muutumas halvemuse poole kõikides riikides ehkki see ei pea sugugi nii olema. Valitsused peaksid õppima edukatelt ühiskondadelt, kes asuvad antud edetabeli alumises osas ning on vabameelsemad.“  

Eesti koht on erinevate indeksi komponentide lõikes alljärgnev:

  • Alkohol: seitsmes 28 liikmesriigi riigi arvestuses, kaks kohta madalamal võrreldes eelmise aasta indeksiga.
  • Toit ja karastusjoogid: 28-s 28 liikmesriigi arvestuses, sama koht kui eelmise aasta tabelis.
  • E-sigaretid: 27-s 28 liikmesriigi arvestuses, 15 kohta madalamal kui eelmise aasta tabelis.
  • Tubakas: 19-s 28 liikmesriigi arvestuses, üks koht madalamal kui eelmise aasta tabelis.

 

Vaata lähemalt: http://nannystateindex.org/

Laadimine...Laadimine...