Eesti saab brittide lahkumisega EL-i kahes esinduskojas lisamandaadi

Kolmele väikeriigile eraldatud lisakohtadest ülejäänud kohad jääksid reservi Euroopa Liidu tulevaste laienemiste jaoks.

Pilt: Scanpix

Eesti saab brittide lahkumisega EL-i kahes esinduskojas lisamandaadi

Toimetaja: Sandra Lepik

Kolmele väikeriigile eraldatud lisakohtadest ülejäänud kohad jääksid reservi Euroopa Liidu tulevaste laienemiste jaoks.

Eesti saab seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust kahes EL-i nõuandvas kojas ühe koha juurde, kui ühendus Euroopa Komisjoni sellekohased ettepanekud heaks kiidab, vahendas BNS Komisjoni. 

Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval ettepaneku Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koosseisu muutmiseks, teatas Komisjoni pressiteenistus. Ettepaneku kohaselt saaksid Eesti, Küpros ja Luksemburg mõlemas kojas ühe koha juurde, kuna just need riigid kaotasid 2015. aastal ühe koha seoses Horvaatia liitumisega.

Nii Regioonide Komitees kui ka Sotsiaalkomitees on 350 liiget ja neis vabaneb Ühendkuningriigi lahkumise järel 24 kohta. Kolmele väikeriigile eraldatud lisakohtadest ülejäänud kohad jääksid reservi Euroopa Liidu tulevaste laienemiste jaoks.

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandev organ, mis koosneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest, kes on pärit kõigist 28 liikmesriigist. Regioonide Komitee kaudu saavad kohalikud omavalitsused paremini jagada oma seisukohti nende EL-i õigusaktide kohta, mis otseselt mõjutavad piirkondi ja linnasid. Eestist kuuluvad Regioonide Komiteesse Mihkel Juhkami, Kalev Kallo, Kurmet Müürsepp, Uno Silberg, Urmas Sukles, Mart Võrklaev.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on EL-i nõuandev organ, mis koosneb töötajate ja tööandjate organisatsioonide ning muude huvirühmade esindajatest. Komitee esitab oma arvamusi EL-i küsimustes Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, olles seega sillaks EL-i institutsioonide ja EL-i kodanike vahel, seisab organi tutvustuses. Eesti esindajad Sotsiaalkomitees on Liina Carr, Meelis Joost, Eve Päärendson, Roomet Sõrmus, Reet Teder ja Mare Viies. 

Regioonide Komitee praegune mandaat lõpeb 25. jaanuaril 2020 ja Sotsiaalkomitee oma 20. septembril 2020.  

Laadimine...Laadimine...