Eesti tähistab rahvuste päeva

Eestis tähistatakse laupäeval rahvuste päeva – sellega meenutatakse Eesti Rahvuste Foorumi esmakordset kogunemist 1988. aastal, kui Eestis elavad rahvusvähemused toetasid aktiivselt püüdu taastada Eesti riiklus ja demokraatlik elukorraldus.

Pilt: Scanpix

Eesti tähistab rahvuste päeva

Eestis tähistatakse laupäeval rahvuste päeva – sellega meenutatakse Eesti Rahvuste Foorumi esmakordset kogunemist 1988. aastal, kui Eestis elavad rahvusvähemused toetasid aktiivselt püüdu taastada Eesti riiklus ja demokraatlik elukorraldus.

Lisaks eestlastele elab Eestis üle 330 000 venelase ja üle 23 000 ukrainlase. Arvukamad rahvusgrupid on veel valgevenelased, soomlased, juudid, tatarlased, lätlased, leedulased, poolakad ja sakslased. Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa ütles pressiteate vahendusel, et Eesti on koduks ligi 190 eri rahvusele, vahendas BNS.

"Eesti on meie ühine kodu. Tunnustades ja toetades Eestis elavad rahvuseid ja nende kultuuripärandit, saab laiema kandepinna ka eesti kultuur," ütles Reimaa.

Rahvuste päeva eel ja järel tutvustavad mitmed rahvuskultuuriseltsid oma traditsioone, käsitööd ja rahvuskööki. Arutletakse identiteedi, rahvuse ning rahvakultuuri ja selle arendamise võimaluste üle tänapäeva kultuuriruumis. Sündmustega saab lähemalt tutvuda rahvuste päeva kodulehel.

Rahvuste päeva traditsiooni algatas 2005. aastal tolleaegne rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, et tunnustada Eestis elavaid rahvusvähemusi.

Laadimine...Laadimine...