Eesti toetab Euroopa Liidu välistegevuse eelarve kasvu

Eesti toetab Euroopa Liidu välistegevuse eelarve kasvu ja naabrusinstrumendi säilimist, ütles välisministeeriumi kõrge esindaja.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne
Eesti

Eesti toetab Euroopa Liidu välistegevuse eelarve kasvu

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Eesti toetab Euroopa Liidu välistegevuse eelarve kasvu ja naabrusinstrumendi säilimist, ütles välisministeeriumi kõrge esindaja.

"Eesti peab oluliseks, et EL-i uus eelarvestruktuur kajastaks selgelt naabruspoliitika prioriteetsust ning säiliks selleks mõeldud instrument. Senine liidu naabruspoliitka rahastamine on tõestanud enda tõhusust eraldiseisva üksusena, toetades edukalt reforme EL-i partnerriikides," ütles reedel Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikul kohtumisel Brüsselis osalenud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal pressiteate vahendusel.

Arenguministrite mitteametlikul kohtumisel arutati EL-i välistegevuse rahastamist pärast 2020. aastat, keskendudes ühelt poolt naaberriikide ja Aafrika olulisusele ning laiemalt arengu- ja rahvusvahelise koostöö tõhustamisele.

Seilenthali sõnul tuleb praegust globaalset julgeolekuolukorda arvestades suunata Euroopa Liidu välistegevusse suuremaid summasid.

Euroopa Komisjoni koostatud eelarveettepaneku alusel on välistegevuse rahastamisvahendite kogusummaks ette nähtud 123 miljardit eurot, mis on võrreldes praeguse eelarveraamistikuga 30 protsenti enam.

Kohtumisel anti ülevaade ka humanitaarabi ja arengukoostöö sidustamise pilootprojektide esimese aasta tegevusest ning arutati Euroopa Liidu ja Aafrika võrdse partnerluse tugevdamist nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka poliitilises võtmes.

Laadimine...Laadimine...