Eesti võtab üle EL-i kindlustusturustuse direktiivi, et inimesi paremini kaitsta

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud kindlustustegevuse muutmise seaduse, millega võetakse üle Euroopa Liidu kindlustusturustuse direktiiv.

Pilt: Scanpix

Eesti võtab üle EL-i kindlustusturustuse direktiivi, et inimesi paremini kaitsta

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud kindlustustegevuse muutmise seaduse, millega võetakse üle Euroopa Liidu kindlustusturustuse direktiiv.

Seadusega kohustatakse esmakordselt kindlustusandjat kirja panema kindlustustoote väljatöötamise ja kindlustusturule toomise etapid ning täiendatakse müüginõuete regulatsiooni juhuks, kui kindlustust pakutakse koos teise toodete või teenustega, vahendas BNS.

Lisaks täiendab seadus ka kliendile kindlustuse kohta esitatava teabe sisule esitatavaid nõudeid. EL-i direktiivi eesmärk on kindlustuse turustamise nõuete ühtlustamine erinevates kindlustuse müügikanalites selleks, et tagada klientide kaitse.

Seadus on seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega. Seaduse eesmärgiks on tagada, et Eesti siseriiklik õigus on kooskõlas üleeuroopaliste kindlustuse turustamise nõuetega.

Seaduse jõustumine on seotud kindlustusturustuse direktiivist tuleneva kohustusega rakendada uusi kindlustuse turustamise nõudeid alates direktiivi ülevõtmise tähtajast 2018. aasta 23. veebruarist.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 67 ja vastu kuus riigikogu saadikut.

Laadimine...Laadimine...