Eestlased andsid EL-i ja USA vabakaubandusleppe vastu 2895 allkirja

Euroopa kodanikuühendused kogusid Euroopa Liidu ja USA vahelise vabakaubandusleppe (TTIP) sõlmimise vastu üle 3,2 miljoni allkirja, Eestis kogusid kodanikuühendused kolm tuhat allkirja.

Pilt: Scanpix

Eestlased andsid EL-i ja USA vabakaubandusleppe vastu 2895 allkirja

Euroopa kodanikuühendused kogusid Euroopa Liidu ja USA vahelise vabakaubandusleppe (TTIP) sõlmimise vastu üle 3,2 miljoni allkirja, Eestis kogusid kodanikuühendused kolm tuhat allkirja.

Euroopa kodanikualgatus "Stop TTIP" andis kolmapäeval Euroopa Komisjonile Brüsselis sümboolselt üle 3 263 920 allkirja, teatas BNS-ile Eestis kampaaniat koordineeriv Eesti Roheline Liikumine.

""Stop TTIP" kogus rohkem allkirju kui ükski teine Euroopa kodanikualgatus seni. Nõuame nõuame, et Euroopa Komisjon pööraks TTIP ning  EL-i ja Kanada vahelist vabakaubandusleppe (CETA) vastastele häältele kohast tähelepanu. Me soovime, et TTIP läbirääkimised peatataks ja et CETA kaubanduslepet ei ratifitseeritaks," ütles kodanikualgatuse juhtkomitee liige Michael Efler.

"Kõigest ühe aastaga koondasime kolm korda rohkem inimesi, kui oli Euroopa kodanikualgatuse jaoks EL-i reeglite järgi vaja. Ületasime ka nõutud seitsme Euroopa riigi kvoorumi ja saime vajaliku hulga allkirju kokku 23 liikmesriigis. "Stop TTIP" kodanikualgatust toetab üle 500 organisatsiooni üle kogu EL-i," lisas Susan George kodanikualgatuse juhtkomiteest.

"Algatuse edukus näitab, kui suureks on paisunud vastuseis TTIP ja CETA suhtes Euroopas. Kui lubadustes muuta läbirääkimised läbipaistvamaks ja kaasata rohkem kodanikuorganisatsioone on kübekegi tõtt, siis peavad EL-i asutused korraldama küsimuste arutamiseks Euroopa Parlamendis eriistungi ja Euroopa Komisjon peab võtma ette samme lepingute peatamiseks."

Algatus käivitati kodanike poolt aasta eest, mil Euroopa Komison teatas, et lükkab tagasi taotluse ametlikuks Euroopa kodanikualgatuseks. Euroopa Komisjoni seisukohalt ei või Euroopa kodanikualgatus olla negatiivses sõnastuses ega suunatud käimasolevate lepinguläbirääkimiste vastu. "Stop TTIP" on Euroopa Komisjoni nimetatud otsuse vaidlustanud Euroopa Liidu Kohtus.

Eestis koguti kodanikualgatusele 2895 allkirja, mis on 64 protsenti nõutud kvoorumist. Kvoorum jäi ületamata ka Lätis, kus koguti 17 protsenti, Leedus (38 protsenti), Maltal (25) ja Küprosel (36), kuid vanadest EL-i riikidest, näiteks Saksamaal ületati kvoorum 20-kordselt ehk 2177 protsenti. Austrias, Suurbritannias, Prantsusmaal ja Hollandis ületati kvoorum samuti 5-10-kordselt.

Eestis koordineerib kampaaniat Eesti Roheline Liikumine.

Laadimine...Laadimine...