EL-i järgmise aasta eelarve kerkis 166 miljardile eurole

Euroopa Liidu (EL) riikide suursaadikud kiitsid laupäeval Brüsselis heaks ühenduse järgmise aasta eelarve kokkuleppe, mille järgi kasvab kulukohustuste maht aasta varasemaga võrreldes 3,2 protsenti 165,8 miljardile eurole.

Pilt: Scanpix

EL-i järgmise aasta eelarve kerkis 166 miljardile eurole

Toimetaja: Merje Aus

Euroopa Liidu (EL) riikide suursaadikud kiitsid laupäeval Brüsselis heaks ühenduse järgmise aasta eelarve kokkuleppe, mille järgi kasvab kulukohustuste maht aasta varasemaga võrreldes 3,2 protsenti 165,8 miljardile eurole.

Esialgse kokkuleppe saavutas eesistujariik Austria ja läbirääkimistel Euroopa Parlamendi esindajatega 4. detsembril. Euroopa Parlamendi täiskogu arutab kokkulepet järgmisel nädalal, vahendas BNS.

"Saavutatud kokkulepe sillutab teed eelarve vastuvõtmisele enne aasta lõppu, juhul kui ka Euroopa Parlament seda toetab," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk pressiteate vahendusel. "Kogu Euroopa jaoks oluliste transpordiühenduste, energiavõrkude ja digitaalsete ühenduste arendamiseks on Euroopa ühendamise rahastusvahendeid järgmiseks aastaks ette nähtud 3,8 miljardit eurot. See on Baltimaadele oluline seetõttu, et teiste üleeuroopaliste ühenduste hulgas rahastatakse siit ka Rail Balticu rajamist. Meile samuti olulisi teadusuuringuid ja innovatsiooni toetatakse Horisont 2020 programmi kaudu 12,3 miljardi euroga."

"Kokkulepitud eelarve tagab sealjuures piisavalt vahendeid ühtekuuluvuspoliitika ehk struktuurifondide väljamakseteks tuleval aastal," lisas Koskaru-Nelk. 

Järgmise aasta EL-i eelarve prioriteedid on majanduskasvu ja tööhõive edendamine, noorte toetamine ja julgeoleku tagamine. Kokkuleppe kohaselt on 2019. aasta EL-i eelarvega võetavate kulukohustuste kogusummaks kehtestatud 165,8 miljardit eurot ja tehtavate maksete kogusummaks 148,2 miljardit eurot. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad kulukohustused suurenenud 3,2 protsenti ja maksed 2,4 protsenti.

Kulukohustused on õiguslikud lubadused kasutada raha tegevusteks, mille rakendamine ulatub üle mitme eelarveaasta. Maksetega kaetakse kulud, mis tulenevad käesoleva eelarveaasta ja eelnevate eelarveaastate jooksul EL-i eelarvesse kirjendatud kulukohustustest.

Laadimine...Laadimine...