EL-i siseministrite rände-teemaliselt istungilt oodatakse vastasseisu

Luxembourgis peetaval Euroopa Liidu siseministrite nõukogul on oodata teravat vastasseisu põgenike kohtlemise ja nende ümberpaigutamise teemadel.

Pilt: Scanpix

EL-i siseministrite rände-teemaliselt istungilt oodatakse vastasseisu

Luxembourgis peetaval Euroopa Liidu siseministrite nõukogul on oodata teravat vastasseisu põgenike kohtlemise ja nende ümberpaigutamise teemadel.

Euroopa Komisjon esitas vastavalt 23. aprilli ülemkogus otsustatule mai teises pooles oma ettepanekud üle Vahemere saabuvate põgenikega toime tulemiseks, soovitades muu hulgas paigutada 40 000 Itaaliasse või Kreekasse saabunud pagulast teistesse EL-i liikmesriikidesse.

Komisjoni ettepanekus soovitatakse spetsiaalse jaotusvõtme alusel riikide vahel kohustuslikus korras ära jagada 24 000 Itaaliasse ja 16 000 Kreekasse tulnud põgenikku. Selle ettepaneku alusel peaks Eesti vastu võtma 738 põgenikku.

Selline ettepanek ei ole aga vastuvõetav suurele osale Euroopa Liidu idapoolsetelt liikmesmaadest. Nii on Balti riigid, Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia vastu igasugusele laialipaigutamise kohustuslikkusele, kirjutas esmaspäeval ärileht The Wall Street Journal. Neid riike toetavad kohustuslikkuse kriteeriumi osas BNS-le teadaolevalt veel ka Hispaania, Portugal, Iirimaa, Ühendkuningriik ja osaliselt ka Soome.

Samas on Kreeka ja Itaalia nõudnud kategooriliselt solidaarsust ja põgenike vastuvõtmist. Väidetavalt toetavad kohustuslikkuse printsiipi ka Saksamaa ja Austria ning vähemal määral Holland.

Itaalia peaminister Matteo Renzi läks nädalavahetusel oma väljaütlemistes isegi nii kaugele, et ähvardas Euroopat põgenike vastuvõtust keeldumisel Plaan B-ga, mis „teeks Euroopale haiget“. Wall Street Journali andmeil olevat solidaarsust nõudev leer ähvardanud reedel Brüsselis peatada oma maksed Euroopa Liidu eelarvesse.

Kohustuslikkuse põhimõttele avaldas esmaspäeval tugevat toetust ka Euroopa Komisjon, mille kõneisik kinnitas, et see on tasakaalus, kuna pälvib kriitikat mõlemalt leerilt ning senine vabatahtlikkusel põhinenud pagulaste ümberpaigutamise skeem pole olnud efektiivne.

Teisipäevasel kohtumisel ei ole põgenike ümberpaigutamise osas siiski veel lõplikke otsuseid oodata. Ministrite arutelule järgneb 25.-26. juunil Euroopa Ülemkogu, kus see teema on taas päevakorras. Hinnanguliselt suudetakse plaanis kokku leppida kõige varem septembris.

Lisaks Euroopa rände tegevuskava arutelule käsitlevad siseministrid ka terrorismivastast võitlust vastavalt veebruari ülemkogu antud suunistele ning eeldavalt võtavad vastu järeldused Euroopa aastate 2015-2020 sisejulgeoleku strateegia kohta.

Laadimine...Laadimine...