EL-i toiduabi jagamine käivitub eeldatavalt märtsi lõpus

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Toidupanga sõlmitud partnerluslepingu kohaselt hakkab Euroopa abifondi toiduabi toimetulekuraskustes inimestele jagama Eesti Toidupank ja seda eeldatavalt märtsi lõpus.

Pilt: Scanpix

EL-i toiduabi jagamine käivitub eeldatavalt märtsi lõpus

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Toidupanga sõlmitud partnerluslepingu kohaselt hakkab Euroopa abifondi toiduabi toimetulekuraskustes inimestele jagama Eesti Toidupank ja seda eeldatavalt märtsi lõpus.

Sotsiaalkaitseministri Helmen Küti sõnul on Eesti Toidupank tugev partner, kellel on pikaajaline kogemus toidu päästmisel ja abivajajatele jagamisel, vahendas BNS.

"Mul on heameel, et toiduabi jagamise protsess saab iga päevaga täpsemaks ning Euroopa Liidu toiduabi jõuab peagi inimesteni. Loodan siiralt, et sujuv koostöö Eesti Toidupanga, teiste mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsustega aitab toimetada toiduabi toimetulekuraskustes inimesteni kiirelt ja lihtsalt," ütles Kütt. 

Eesti-Hollandi Heategevusfondi/Toidupanga juht Piet Boerefijn avaldas heameelt, et Euroopa Liidu toiduabiprogramm on õnnestunud käivitada ja et see toidupankade jaoks väga oluline töölõik saab nüüd alata. "Eestis on kahjuks palju inimesi, kes sellist abi vajavad, ja ma loodan, et programmi kasvades ja arenedes saab sellest osa üha enam toimetulekuraskustes inimesi," lisas ta.  

Kevadel viie aastaseks saava Toidupanga jaoks on Boerefijni sõnul tegemist hiigelprojektiga, mis nõuab senisele võrgustiku kiirele laienemisele lisaks arenguhüpet nii logistilises kui haldussuutlikus tähenduses. "Vajame veel siin-seal juurde uusi koostööpartnereid valdades ja väiksemates linnades, selleks et toiduabi oleks võimalikult hästi kättesaadav. Eriti olulisel kohal saab olema koostöö kohalike omavalitsustega," rõhutas Boerefijn. 

Õigus toiduabile on toimetulekutoetust taotlenud inimestel, kes vastavad toimetulekutoetuse saaja tingimustele või kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist ei ületa kehtestatud toimetulekupiiri enam kui 15 protsenti. Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad elukohata inimesed.

Toiduabi hakatakse jagama kaks korda aastas. Esimesi toiduabipakke hakatakse eeldatavasti jagama juba märtsi lõpust ning jagamisperiood kestab kaks kuud. Kevadel saavad toiduabi tänavu jaanuaris või veebruaris toimetulekutoetust taotlenud inimesed ja kodutute öömajades viibivad elukohata inimesed. Selle aasta teise toiduabi jagamisega plaanitakse alustada oktoobri lõpus ning abisaajate nimekiri moodustub augustis ja septembris toimetulekutoetust taotlevatest inimestest. Toiduabi taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

Toiduabipakkide jagamisel on oluline roll olemasoleval toidupankade võrgustikul ja senisel partnerite ringil, kuid kindlasti kaasatakse ka uusi partnereid. Täpsem info jagamispunktide asukoha ja jagamiskuupäevade kohta on üsna pea leitav Eesti Toidupanga veebilehel  www.toidupank.ee/euroabi . 

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt selleks, et aidata leevendada vaesusprobleemi ja võidelda toidu raiskamise vastu. Toidupank kuulub Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustikku ( EAPN Eesti).

Koos omafinantseeringuga on Eestil aastani 2020 kasutada kokku ligi 8,9 miljonit eurot toiduabi jagamiseks, mida toetab „Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks“. Abifondi toetuse kasutamist koordineerib sotsiaalministeerium. Toiduabi jagamist korraldava partnerorganisatsiooni leidmiseks viis ministeerium läbi avaliku hankekonkursi. Paralleelselt on ministeeriumil käimas riigihanke toidu ostmiseks, mille tulemused selguvad lähiajal.

Laadimine...Laadimine...