Emor uurib Eestis ja Taanis erasektorisisest korruptsiooni

Uuringufirma Emor küsitleb augustis 500 ettevõtjat Eestist ja Taanist, et uurida nende ärialaseid väärtusi, tõekspidamisi ja praktikaid, mis on ühtlasi mõlema riigi jaoks esimene kord uurida erasektorisisest korruptsiooni.

Pilt: Scanpix

Emor uurib Eestis ja Taanis erasektorisisest korruptsiooni

Uuringufirma Emor küsitleb augustis 500 ettevõtjat Eestist ja Taanist, et uurida nende ärialaseid väärtusi, tõekspidamisi ja praktikaid, mis on ühtlasi mõlema riigi jaoks esimene kord uurida erasektorisisest korruptsiooni.

"Erasektori korruptsioon on varjatud ja raskesti avastatav ning hetkel puudub teadmine probleemi ulatusest. See omakorda raskendab läbipaistva ärikeskkonna loomist. Ettevõtete kogemused ja hinnangud aitavad paremini kujundada korruptsioonivastast poliitikat" ütles justiitsminister Urmas Reinsalu justiitsministeeriumi teatel.

Justiitsministeeriumi tellitud uuringus küsitakse ettevõtjatelt nende kogemusi korruptiivsete olukordadega ning palutakse hinnata korruptsiooni levikut ja vastumeetmete efektiivsust. Küsitlusele järgneb Eesti ja Taani tulemuste analüüs ning võrdleva uuringuraporti kirjutamine, milles osalevad viis eksperti Tartu ülikoolist (TÜ) ja Taani Aarhusi ülikoolist.

Uuringu eesmärk on kaardistada ärialaseid väärtusi, tõekspidamisi ja praktikaid Eesti ja Taani ettevõtete seas.

Korruptsioonivaba Eesti MTÜ kui üks partneritest vastutab ettevõtete teavitamise eest, osaleb uuringutulemuste kajastamisel ja vajadusel teavitusürituste korraldamisel.

Pärast uuringu valmimist korraldavad projektipartnerid kohtumisi ettevõtjatega, et selgitada, milline on korruptiivne tegevus erasektoris, miks see teadmine on oluline ja kuidas on võimalik olukorda parandada.

Projekti vedav justiitsministeerium on vastutav Eesti korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise ja rakendamise eest. Projekti "Reducing corruption: Focusing on Private Sector Corruption" (PrivaCor) elluviimist alustati läinud aastal ning sellesse on kaasatud kokku 13 partnerorganisatsiooni Eestist, Lätist, Taanist ja Hispaaniast. Projekti rahastab Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraat kriminaalennetuse ning kuritegevuse vastase võitluse programmi (ISEC) raames.

Projekti partnerid on Eestist justiitsministeerium, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti,  kaitsepolitseiamet, Eesti kaubandus-tööstuskoda, maksu- ja tolliamet, politsei- ja piirivalveamet, sisekaitseakadeemia, TÜ ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, Taanist Aarhusi ülikool ja Taani riigiprokuratuur, Lätist korruptsioonivastase võitluse büroo ning Hispaaniast Kataloonia pettustevastane büroo.

Laadimine...Laadimine...