Enamiku õpilaste koolikott on lubatust raskem

MTÜ Lastekaitse Liit poolt märtsist aprillini läbi viidud küsitlusest "Sinu lapse koolikott" selgus, et 85 protsendil õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirmäära.

Pilt: Scanpix
Haridus

Enamiku õpilaste koolikott on lubatust raskem

MTÜ Lastekaitse Liit poolt märtsist aprillini läbi viidud küsitlusest "Sinu lapse koolikott" selgus, et 85 protsendil õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirmäära.

Lubatust raskemat koolikotti kannab igapäevaselt 89 protsenti 1.-3. klassi õpilastest ja 92 protsenti 4.-6. klassi õpilastest, teatas lastekaitse liit BNS-ile. Hoolimata positiivsetest näidetest, kinnitas 44 protsenti lapsevanematest, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks, vahendas BNS.

Sotsiaalministri määruse kohaselt on koolikoti lubatud raskus koos sisuga 1.-3. klassi õpilastel kuni 3 kilogrammi, 4.-6. klassi õpilastel kuni 3,5 kilogrammi ja 7.-9. klassi õpilastel kuni 4,5 kilogrammi.

Lastekaitse liit koostas käesoleva aasta märtsist aprillini 1.-9. klassi laste lastevanemate seas korraldatud küsitluse "Sinu lapse koolikott" tulemuste põhjal ettepanekud lahenduskeskseks koostööks, eesmärgiga hoida laste tervise huvides koolikoti kogukaal lubatu piires.

Lastekaitse liit edastas teisipäeval küsitluse tulemuste põhjal ettepanekud pöördumisena haridus- ja teadusministeeriumile, sotsiaalministeeriumile, Eesti Õpilasesinduste Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule, Eesti Koolijuhtide Ühendusele, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Kirjastuste Liidule ja riigikogu sotsiaal- ning kultuurikomisjonile.

"Tundub, et koolikoti kaalu teema on sama vana, kui esimene kasutusele võetud koolikott. Traditsioone on keeruline muuta ja ka koolikoti kaalu vähendamine on visa tulema," märkis lastekaitse liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu. "Kogemus näitab, et ainuüksi käskude ja piirangute rakendamine ei anna tulemust - lahendus peitub kooli ja lastevanemate vahelises koostöös ning riigi ja kohalike omavalitsuse võimekuses võtta üha enam kasutusele nüüdisaegseid innovaatilisi lahendusi," lisas Poopuu.

Pöördumises leidub ettepanekute hulgas nii põhimõttelisi ja pikemaajalisi muutusi eeldavaid, nagu e-lahendused, laialdasem topeltõpikute kasutamine ja hoiustamist võimaldav koolimööbel, kui ka ettepanekuid, mis kergendaksid laste koolikotti kohe ilma vanemale, koolile või koolipidajale kulutusi tekitamata. Viimaste hulgas saab nimetada näiteks mõtestatud tunniplaani koostamist, eelistades senisest enam paaristunde või tsükliõpet.

Elektroonilisele küsimustikule vastas 3418 lapsevanemat üle Eesti. Lapsevanemate aktiivsus küsimustikule vastamisel ja ettepanekute tegemisel näitas koolikoti ülekaalu teema jätkuvat olulisust ja jätkusuutlike lahenduste vähesust.

Laadimine...Laadimine...