EPSCO: Terviseministrid arutasid EL üleseid lahendusi alkoholikahjude vähendamiseks Euroopas

Terviseministrid arutasid täna, 21. juulil Tallinnas Kultuurikatlas, kuidas vähendada Euroopa Liidus alkoholist põhjustatud tervisekahjusid. Peamiselt keskenduti riikide ülestele aspektidele, mis mõjutavad liikmesriikide riiklikke alkoholipoliitikaid.

Pilt: scanpix

EPSCO: Terviseministrid arutasid EL üleseid lahendusi alkoholikahjude vähendamiseks Euroopas

Terviseministrid arutasid täna, 21. juulil Tallinnas Kultuurikatlas, kuidas vähendada Euroopa Liidus alkoholist põhjustatud tervisekahjusid. Peamiselt keskenduti riikide ülestele aspektidele, mis mõjutavad liikmesriikide riiklikke alkoholipoliitikaid.

Ministrid vahetasid mõtteid viimaste sammude ja arengute üle alkoholipoliitikas ning arutasid edasisi tegevusplaane nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. Lisaks kaardistati alkoholipoliitika EL tasandi väljakutseid ja kitsaskohti, mis piiravad riikide võimalusi astuda samme rahvatervise kaitseks.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski hinnangul lasub põhivastutus alkoholikahjude vähendamisel liikmesriikidel, kuid osa küsimustest on mõistlikum ja lihtsam lahendada koostöös teiste liikmesriikidega.  "Alkoholist tingitud tervisekahjud on Euroopa Liidule suur koorem – sellega on seotud enam kui 200 erinevat terviseprobleemi ning tekkinud kahju ulatub 372 miljardi euroni aastas. See on meie ühine probleem, mis puudutab kõiki," ütles minister Ossinovski. "Alkoholist tingitud kahjude vähendamisest on Euroopa Liidus räägitud juba enam kui kümme aastat. Oleme küll teinud väikeseid edusamme, kuid me ei saa leppida sellega, et jätkuvalt sureb iga neljas noor mees Euroopa Liidus alkoholi tõttu." 

Tugevama Euroopa Liidu alkoholipoliitika vajadust on oma eesistumise ajal rõhutanud varem mitmed liikmesriigid - Luksemburg (2015), Läti (2015), Poola (2011), Rootsi (2009), Soome (2006), Iirimaa (2004). Toiduohutuse ja tervise volinik Vytenis Andriukaitis andis kohtumisel ülevaate, mida Euroopa Liidu tasandil on tehtud alates aastast 2015, mil Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu nõukogu viimased järeldused alkoholipoliitika kohta.

"Keskendusime kohtumisel Euroopa riikide ühistele pingutustele alkoholikahjudega võitlemisel Euroopa Liidus. Oleme tegelenud selle probleemiga enam kui 10 aastat ja meie ühine eesmärk on vähendada alkoholikahju 10%, nagu on kirjas WHO ülemaailmses tegevusplaanis," ütles Andriukaitis. "Siiski rõhutan taaskord, et alkoholikahjudega võitlemine on meie ühine probleem, mille lahendamine on liikmesriikide valitsuste ja kohalike omavalitsuste kätes – just nemad saavad otsustada aktsiisimäärade üle, seada vanusepiire, piirata alkoholi kättesaadavust ja joobes autojuhtimist." 

Dr Gauden Galea, WHO Euroopa piirkondlikust büroost tegi ettekande alkohoolsete jookide märgistamisest. Ministrite arutelu juhatas sisse sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Maris Jesse kokkuvõtlik ülevaade EL liikmesriikide tervisesektoris alkoholipoliitika eest vastutavate spetsialistide arvamustest EL üleste alkoholipoliitika küsimuste kohta, mis vajavad ministrite ühiseid arutelusid.

Ministrid rõhutasid vajadust kaitsta noori alkoholireklaami eest, pöörates tähelepanu väljakutsetele, mis võivad kaasneda uue meediaga. "Lahendused alkoholikahjude vähendamiseks sõltuvad sageli koostööst teiste valdkondadega, nagu maksustamine, kaubandus ja turundus," ütles Ossinovski. "Selleks, et päästa elusid ja Euroopa inimeste heaolu parandada, tuleb senisest enam panustada tervisesse kõigis poliitikavaldkondades".

Kohtumisel arutleti muuhulgas alkohoolsete jookide märgistamise erisusi. "Tarbijal on ELis võimalik saada väga üksikasjalikku infot oma leiva ja piima koostise kohta, kuid alkohoolse joogi koostist ja energiaväärtust tarbija pudelilt ei leia," ütles Ossinovski. "Märgistamine üksi ei vähenda alkoholikahjusid, kuid annab inimesele võimaluse teha teadlikke valikuid."

Alkoholi märgistamise teema olulisust on rõhutanud hiljuti avaldatud Euroopa Komisjoni aruanne ja seda analüüsitakse põhjalikumalt ka Maailma Terviseorganisatsiooni täna avaldatud poliitikadokumendis alkoholi märgistamise kohta.

Terviseministrid leidsid, et alkoholipoliitika riikide üleseid aspekte on vaja Euroopa Liidu tasandil täiendavalt arutada. Eesti jätkab nende küsimustega tegelemist ning alkoholipoliitika riikide üleseid aspekte arutatakse uuesti detsembris Brüsselis toimuval EL terviseministrite nõukogu istungil.

Lisaks said ministrid kohtumisel ülevaate Euroopa Liidu uuest mikroobide antibiootikumiresistentsuse (AMR) vastu võitlemise tegevuskavast. AMR on kasvav oht, mille tõttu sureb igal aastal Euroopa Liidus 25 000 inimest ja mille majanduslik kahju ulatub 1,5 miljardi euroni. "Peame astuma juba täna jõulisi samme, et säilitada antibiootikumide toime nakkushaiguste raviks ka tulevikus," ütles Ossinovski. "Võitlus resistentsete bakterite tekke ja levikuga nõuab mitmete sektorite, eriti tervise, keskkonna ja põllumajanduse valdkonna tihedat koostööd. Meil on vaja ka ühiseid eesmärke, mis on nüüd seatud ELi uues tegevuskavas. "

Laadimine...Laadimine...