Erik Vest: kooliastmeid ei tohiks jõuga lahutada

"Koolile tuleb jätta võimalus ise oma nägu või identiteeti kujundada, ja seda just kaasatuse kaudu. Koolil võiks endal olla vabadus lisaks riigi etteantud õppekavale oluliselt enam otsustada, milline võiks olla õppekallak ja suundumus," ütles vallaametnik Erik Vest valimisliidust Vaba Tallinna Kodanik.

Pilt: Scanpix

Erik Vest: kooliastmeid ei tohiks jõuga lahutada

"Koolile tuleb jätta võimalus ise oma nägu või identiteeti kujundada, ja seda just kaasatuse kaudu. Koolil võiks endal olla vabadus lisaks riigi etteantud õppekavale oluliselt enam otsustada, milline võiks olla õppekallak ja suundumus," ütles vallaametnik Erik Vest valimisliidust Vaba Tallinna Kodanik.

"Kooli sisuline väärtus seisneb seal antavas hariduses, samuti kooli õpikeskkonnas, kooli ajaloos ja tugevas sidususes kooli õpilaste, õpetajate, lastevanemate, vilistlaste ning kohaliku kogukonna vahel. Koolile tuleb jätta võimalus ise oma nägu või identiteeti kujundada, ja seda just kaasatuse kaudu. Koolil võiks endal olla vabadus lisaks riigi etteantud õppekavale oluliselt enam otsustada, milline võiks olla õppekallak ja suundumus," ütles Vest.

"Kooliastmeid ei tohiks jõuga lahutada. Eesmärk peab olema kvaliteetne põhiharidus ja kvaliteetne keskharidus. Kui kool suudab mõlemale kooliastmele pakkuda kvaliteetset haridust ühes õppehoones, siis tuleks seda ka soodustada. Kui kooli kogukond soovib õppetöö korraldada eri hoonetes sama administratiivse juhtimise all, siis tuleb ka seda lubada. Kui on näha, et koolil puudub võimekus pakkuda gümnaasiumiõppes konkurentsi teistele koolidele ja see omakorda avaldab selget mõju põhikooli õppekvaliteedile, siis tuleks kool muuta põhikooliks ja kõik oma parimad teadmised ja ressursid suunata sinna," rääkis Vest.

"Tallinna probleem on, et kodulinnaosades pole piisavalt kvaliteetseid põhikooli kohti ning paljud lapsed on seetõttu sunnitud iga päev sõitma linna teise otsa. See võtab lastelt ära niigi kallist vaba aega, mis kulub ühistranspordiga sõitmisele, kuid võiks kuluda hoopis perele või hobidele. Kodulähedased koolikohad tõstavad inimeste heaolu," sõnas Vest.

Laadimine...Laadimine...