Erivajadustega laste erakoolide rahastusvõimalused avarduvad

Valitsus kiitus heaks haridustaristu investeeringupõhimõtete muudatused, mille kohaselt võivad riigilt investeeringuid hariduslike erivajadustega õppuritele mõeldud koolide jaoks taotleda ka munitsipaal- ja erakoolide pidajad. Tallinna kui suurima omavalitsusüksuse koolivõrgu korrastamiseks sõlmivad haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linnavalitsus eraldi kokkuleppe.

Pilt: Scanpix
Poliitika Haridus

Erivajadustega laste erakoolide rahastusvõimalused avarduvad

Valitsus kiitus heaks haridustaristu investeeringupõhimõtete muudatused, mille kohaselt võivad riigilt investeeringuid hariduslike erivajadustega õppuritele mõeldud koolide jaoks taotleda ka munitsipaal- ja erakoolide pidajad. Tallinna kui suurima omavalitsusüksuse koolivõrgu korrastamiseks sõlmivad haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linnavalitsus eraldi kokkuleppe.

Valitsus kiitus heaks haridustaristu investeeringupõhimõtete muudatused, mille kohaselt võivad riigilt investeeringuid hariduslike erivajadustega õppuritele mõeldud koolide jaoks taotleda ka munitsipaal- ja erakoolide pidajad.

"Haridustaristusse investeerimise põhimõtteid on vaja uuendada lähtuvalt muutunud oludest. Soovime tugevdada kohalike omavalitsuste võimekust ja anda neile senisest enam nii vastutust kui ka tuge. Meil on soov kohalike omavalitsustega läbi rääkida, et kogu põhikoolivõrgu pidamine oleks tulevikus nende vastutada. Tänased muudatused – pakkuda paindlikke lahendusi investeeringute tegemiseks – on samuti selle eesmärgi teenistuses," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Muudatuste kohaselt võivad riigilt investeeringuid hariduslike erivajadustega õppuritele mõeldud koolide jaoks taotleda edaspidi ka munitsipaal- ja erakoolide pidajad.

Tallinna kui suurima omavalitsusüksuse koolivõrgu korrastamiseks sõlmivad haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linnavalitsus eraldi kokkuleppe. Tallinnas on 41 gümnaasiumiastmega munitsipaalkooli ning Tallinna koolides õpib 31 protsenti Eesti õpilastest, mistõttu on sealses koolivõrgus muudatuste tegemine võrreldes teiste omavalitsusüksustega oluliselt keerulisem ning pikaajalisem protsess.

Investeeringud üldhariduskoolide õppetingimuste nüüdisajastamiseks annavad kohalikele omavalitsustele võimaluse korrastada koolivõrku. Koolivõrgu korrastamise tulemusena tagatakse põhihariduse kättesaadavus optimaalse suurusega koolihoonetes, mis on säästlikud ning efektiivse pinnakasutusega. Hoonete ülalpidamisest vabanevaid vahendeid saab kasutada hariduse sisulise kvaliteedi arendamiseks.

Laadimine...Laadimine...