Ermamaa asjus tuleb veel üks audit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tellib uue auditi, et teha kindlaks, kas EAS-i juhtkond halvendas tänavu augustis OÜ Ermamaa suhtes 2012. aastal tehtud otsust kinnitades EAS-i õiguslikku olukorda.

Pilt: Scanpix

Ermamaa asjus tuleb veel üks audit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tellib uue auditi, et teha kindlaks, kas EAS-i juhtkond halvendas tänavu augustis OÜ Ermamaa suhtes 2012. aastal tehtud otsust kinnitades EAS-i õiguslikku olukorda.

Seni on Ermamaa asjus ühe auditi tellinud EAS ja ühe rahandusministeerium. EAS-i nõukogu esimees Erki Mölder ütles lehele, et kui tellitav kolmas õigusanalüüs näitab, et EAS-i õiguslik olukord tõepoolest halvenes, tuleb nõukogu kokku ning otsustab, mil määral vastutab olukorra eest EAS-i praegune juhatus. Audit võib tema sõnul võtta aega nädala või kaks, vahendas BNS Postimeest.

Nõukogu kogunes viimati kolmapäeval ning siis otsustati EAS-i juhi Hanno Tombergi lahkumist mitte nõuda.

Mölder ütles Postimehele, et ei tema ega nõukogu pole kohtunud EAS-i eelmise juhatusega, et küsida, miks 2012. aastal Ermamaa suhtes säärane otsus langetati. Lehe andmetel pole toonaseid otsuseid põhjendavaid dokumente tänaseks säilinud. Mölder ei näinud põhjust, miks toona toimunut uurida, kuna seni tellitud auditid pole näidanud midagi kriminaalset.

EAS kinnitas kolmapäeval, et kolme kuu jooksul selgub, kas EAS esitab president Toomas Hendrik Ilvesele kuuluvale OÜ-le Ermamaa täiendava tagasimakse nõude või rakendub mõni alternatiivne plaan.

EAS-i nõukogu aktsepteerib OÜ Ermamaa projekti menetluse osas seni valminud kahe auditi järeldusi ning astub samme, et vältida sarnaseid vigu tulevikus. EAS-i tellitud audit näitas, et 2012. aastal ei dokumenteerinud EAS-i juhatus piisavalt OÜ Ermamaa otsuste tegemise protsessi ja jõudis otsuseni, mis oli erakordselt soosiv toetusesaaja suhtes.

EAS-i nõukogu on EAS-i juhatusega kokku leppinud, et kui Euroopa Komisjon otsustab rahandusministeeriumi auditi põhjal täiendava toetussumma tagasi nõuda, siis teeb EAS otsuse, kas tasuda see summa vaietefondist või esitada OÜ-le Ermamaa täiendav tagasinõue. Kolme kuu jooksul teeb EAS-i juhatus õigusliku analüüsi võimalike lahenduste kohta.

Rahandusministeeriumi audit selgitas, et 2012. aasta EAS-i otsus oli tehtud valedel õiguslikel alustel, kuna projekti peatamisest tekkinud kahju oleks olnud võimalik kuude põhiselt välja arvutada, ning selle põhjendamisel oli arvesse võetud valesid argumente - presidendi külalisi oli arvesse võetud OÜ Ermamaa külalistena.

Auditi hinnangul on projektile antud toetusest 90 protsenti mitteabikõlblik ning Euroopa Liidu reeglite kohaselt tuleb mitteabikõlblik kulu toetuse saajalt tagasi küsida. "[Euroopa] Komisjon andis Postimehele mõista, et tegemist on Eesti riigisisese probleemiga," kirjutab Postimees.

EAS andis kevadel 2006 Ermamaale turismiettevõtjate tootearenduse ja turunduse programmi raames 190 000 eurot, kuid Toomas Hendrik Ilvese riigipeaks valimine ei lasknud Ärmal turismitalu pidada.

EAS otsustas 2012. aastal, et toona Evelin Ivesele kuulunud Ermamaa peab tagastama 10 protsenti EAS-ilt saadud toetusest, kui ei jätka selles majutusteenuste pakkumist peale president Toomas Hendrik Ilvese ametiaja lõppemist. Nüüdseks Toomas Hendrik Ilvesele kuuluv Ermamaa on otsustanud turismiettevõtluse Ärma talus nüüdseks peatada ja tagastanud nõutud 10 protsenti saadud toetusest.

Laadimine...Laadimine...