Esirikkur Marcel Vihmanni raudtee nõuab riigilt 4 miljonit

Edelaraudtee tahab kohtus riigilt ennetähtaegselt lõpetatud lepingu eest 3,9 miljonit eurot. Tallinna halduskohus menetleb Elroni "porganditele" alla jäänud ja OÜ Moonrideri kaudu Marcel Vichmannile kuuluva AS-i Edelaraudtee kaebust majandusministeeriumi (MKM) peale.

Pilt: Scanpix

Esirikkur Marcel Vihmanni raudtee nõuab riigilt 4 miljonit

Edelaraudtee tahab kohtus riigilt ennetähtaegselt lõpetatud lepingu eest 3,9 miljonit eurot. Tallinna halduskohus menetleb Elroni "porganditele" alla jäänud ja OÜ Moonrideri kaudu Marcel Vichmannile kuuluva AS-i Edelaraudtee kaebust majandusministeeriumi (MKM) peale.

Vichmann leiab, et ministeerium eesotsas toonase ministri Juhan Partsiga tegi talle liiga, kui lõpetas 4. juunil 2009 ennetähtaegselt Edelaraudtee ja ministeeriumi vahel sõlmitud reisijateveo avaliku teenindamise lepingu. "Lõplik kahjunõue on 3 921 121 eurot, sellest 1 673 121 eurot on saamata jäänud tulu," avaldas Edelaraudteed esindav vandeadvokaat Ain Alvin. Kahjunõudele lisandub viivisevõlgnevus alates 8. oktoobrist 2013, kirjutas Ärileht.

Milles võinuks seisneda kompromiss? "Tegime erinevaid ettepanekuid. Neist olulisem on olnud otsese kahju hüvitamises kokkuleppimine kompromissina ja saamata jäänud tuluga seotud vaidluste jätkamine kohtus. Samuti oleme teinud ettepaneku viivistest loobumiseks, kui saame vaidluse lahendada kompromissiga," täpsustas Alvin.

Majandusministeerium ei ole Edelaraudtee seisukoha ega kriitikaga päri. "Edelaraudtee ja riigi vahelises raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingus oli kokku lepitud, et kui üks pool ütleb lepingu ennetähtaegselt üles, peab ta teisele poolele hüvitama lepingu ennetähtaegsest ülesütlemisest tekkiva otsese kahju, kusjuures otsene kahju peab olema tõendatud," selgitas majandusministeeriumi avalike suhete osakonna juht Rasmus Ruuda.

Edelaraudtee rongid roostetavad

31. detsembril 2013 kell 20.36 väljus Tallinnast Balti jaamast viimane Edelaraudtee rong Tartusse. 1. jaanuarist 2014 hakkas üleriigilist reisirongiliiklust korraldama Elron. Oma 17 tegutsemisaasta jooksul vedas Edelaraudtee Balti jaamast Eesti eri kohtadesse ligi 33 miljonit sõitjat. Edelaraudtee vedurite ja vagunite saatus on siiani segane. Suur osa neist roostetab tänini Tallinn-Väikse jaamas. 
Laadimine...Laadimine...