Esmaspäeval algavad Tuuliku teel rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab AS TREV-2 Grupp esmaspäeval, 2. aprillil Tuuliku tee Kadaka tee ja Halla tänava vahelise 500 m pikkuse lõigu rekonstrueerimistöödega. 

Pilt: Scanpix

Esmaspäeval algavad Tuuliku teel rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab AS TREV-2 Grupp esmaspäeval, 2. aprillil Tuuliku tee Kadaka tee ja Halla tänava vahelise 500 m pikkuse lõigu rekonstrueerimistöödega. 

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud. Rekonstrueeritava tänavalõigu äärde jäävatele kinnistutele tagatakse juurdepääs.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3 m laiuste sõiduradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. Tänava paarisnumbritega aadressidega poolsele küljele rajatakse 3 m laiune kergliiklustee, paaritute numbritega küljele rajatakse 2 m laiune kõnnitee. Tööde käigus rajatakse sajuveekanalisatsioon ning rekonstrueeritakse tänava alused veetrassid.

Tuuliku tee jalakäijate ülekäiguradadele paigaldatakse erivalgustus ja  autoliikluse rahustamiseks paigutatakse ülekäigurajad künnistele. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Rekonstrueeritud Tuuliku tee valgustamiseks kasutatakse LED-tehnoloogial põhinevat tänavavalgustust.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostasid Roadplan OÜ ja Landverk OÜ. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1 140 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on 31. juuli. 2018.

Kõigil liiklejail palutakse hoolikalt järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid!

Laadimine...Laadimine...