Estonia vana turuhoone kohale võib kerkida moodne kohvik

Linn lasi Tammsaare pargi ümberehitustööde käigus välja kaevata ka sõja ajal hävinud turuhoone keldri, mis on üllataval kombel nii hästi säilinud, et selle peale võiks rajada mõnusa söögipaiga.

Pilt: Scanpix/ Ringpuiestee äärde ehitatud turuhoone oli oma aja silmapaistev ja tugev ehitis, nagu näitavad ka äsja taas päikesevalgust näinud hoone alusmüürid.

Estonia vana turuhoone kohale võib kerkida moodne kohvik

Kai Maran

Linn lasi Tammsaare pargi ümberehitustööde käigus välja kaevata ka sõja ajal hävinud turuhoone keldri, mis on üllataval kombel nii hästi säilinud, et selle peale võiks rajada mõnusa söögipaiga.

Tammsaare pargis, Estonia teatri nurga juures, müriseb kollane ekskavaator, mis kaevab välja sõja ajal hävinud turuhoone keldrit. Enne sõda ei asunud Estonia teatri Pärnu mnt poolsel küljel praegune ausammas, vaid turuplats, mida kutsuti Uueks turuks. Ka Estonia teatri hoone esimene korrus koosnes turukioskitest, milles kaubitseda lubades teater endale lisatulu teenis.

Praeguseks on seesama ekskavaator poole kunagise turuhoone keldrikorrusest juba välja kaevanud. Turuhoone keldri väljakaevamise eest vastutab Maatriks-RP OÜ, mille esindaja Indrek Traksi sõnul on soklikorruse ruumid sinna veetud ehitus-, lammutus- ja muudest jäätmetest suures osas juba puhtaks veetud.

Paekivist trepiastmed heas korras

Töölised avasid keldriruumide kinnimüüritud vaheuksed ja avaused. "Varemed on üllatavalt hästi säilinud," nentis Traks. "Paljastunud keldrimüürid on valdavalt tugevast paekivist ja näiteks trepidki on suhteliselt terved."

Loodetust paremini säilinud tugimüürid ärgitavad muinsuskaitsjatelt küsima, mida kunagise turuhoone varemetele rajada võiks. Seda enam, et rohkem kui sada aastat tagasi ehitatud turuhoone enda kohta kirjalikke materjale peaaegu ei leidu.

"Tegelikult on see väga huvitav hoone, mis ehitati vanalinna ümber kulgema hakkava ringpuiestee rajamise ajal," lausus muinsuskaitse ja konserveerimise teadur Oliver Orro. "Turuhoone ehitati Toompuiesteed ja Pärnu maanteed läbiva uue ringpuiestee äärde analoogselt Jaani ja Kaarli kiriku ning Reaalkooliga."

Linna turg sai Orro sõnul uue asukoha tulevase Estonia hoone taha sajandivahetuse eel, kui Raekoja platsi turg 1896. aastal tegevuse lõpetas. "Hoone, mille varemeid praegu välja kaevatakse, ehitati 1898-99. aastal," mainis Orro. "Tegelikult rajati tulevase teatrimaja taha lausa kaks turukauplemisega seotud hoonet. Teise hoonena rajati teemaja, mis asus pargi praeguse monumendi läheduses."

Müüdi liha ja piima

Kunagine turuhoone ise oli Orro sõnul märkimisväärne ehitis. "Turuhoone ehitati Vana-Rooma aegsete avalike hoonete eeskujul basiilikaks," selgitas ta. "Võib öelda, et too galeriirõdude ning külje- ja ülaakendega ehitis oli omal ajal küllalt moodne. Kesklööviga pikas majas asusid kaubaputkad, kust sai osta ka kiiresti riknevat kaupa nagu liha ja piim."

Turuhoones tegutseti edukalt kuni 1944. aasta märtsipommitamiseni, mil hoone tabamuse sai. "Allesjäänud müüride vahel tegutses turg veel 1948. aastal, seejärel viidi turukauplemine üle Tartu maantee äärde," rääkis Orro. "Muinsuskaitse lubab vanalinna piirkonnas asuvat hoonet isegi tervikuna taastada, kuid vaevalt see praegu otstarbekas oleks."

Kuna aga varemete seisukord osutus üllatavalt heaks, tasuks Orro sõnul soklimüüride edaspidist saatust hoolega kaaluda. "Hästi säilinud keldrite kasutamist tuleks kaaluda küll," mainis ta. "Praegu on mõtlemiskoht, mida ja kuidas."

Orro sõnul võiks hoonemüüre nüüdki toiduga kauplemiseks ära kasutada. "Näiteks võiks rajatist kasutada nüüdki söögipaigana. Selleks tuleks rajada varemete kohale mingit laadi õhuline katuseosa. Kuna hoone müürid olid aastakümneid maa alla maetud, tuleks arvatavasti mõelda ka drenaažisüsteemidele liigniiskusest vabanemiseks. Kõige mõeldavam on varemed esialgu täita liivaga, mis lubab mõnekümne aasta pärast uute planeeringutega algust teha. Suuremad ülesehitused nõuaksid juba erainvestorite abi."

Turuhoone kelder saab välja kaevatud maiks. Tammsaare park rajati turuplatsile pärast II maailmasõja lõppu ning avati 1955. aastal.
-----------------------


Arvo Sarapuu: Tallinn oskab vana uuega sobitada

Pargi ümberehitamise projekt lubab ehitada endise turuhoone kohale õhulise hoone.

"Usun, et Tallinn on silma torganud eeskätt sellega, et siin on uut ja vana hästi kokku sobitatud ja säilitatud," ütles abilinnapea Arvo Sarapuu. "Modernsus kõnnib käsikäes keskaegse arhitektuuriga. Tammsaare pargi renoveerimine ja ümberkujundamine tõstab kindlasti kesklinna väärtust ka uue puhke- ja kohtumiskohana rohealal, mis asub linna südames. Usun, et nende kahe sümbioos saab olema ühelt poolt väga atraktiivne, aga ka inimesesõbralik."

Linnapargi uuendamise ideekonkursi võitis 2012. aastal arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid töö Belle Epoque, mis jagab pargi liigirikka haljastusega eri tsoonideks. Endise turuhoone kohale lubab eskiisprojekt ehitada õhulise rajatise.

Laadimine...Laadimine...