Ettevõtlusminister: Riigi äriühingud võiksid olla eeskujuks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kogunenud haldusala ettevõtete esindajad kinnitasid valmisolekut juhinduda vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest ja liituda ka vastava deklaratsiooniga.

Pilt: Scanpix
Majandus Eesti

Ettevõtlusminister: Riigi äriühingud võiksid olla eeskujuks

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kogunenud haldusala ettevõtete esindajad kinnitasid valmisolekut juhinduda vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest ja liituda ka vastava deklaratsiooniga.

"Riik peab olema eeskujuks, ka ettevõtluses. Läbi eeskujuks olemise saab riik ergutada vastutustundliku ettevõtluse olulisust ning põhimõtete levikut, panustada teadlikkuse kasvu ning parimate tunnustamisesse. Eestis on täna juba mitmeid häid näiteid ja eeskujusid riigiettevõtete näol. Neid võiks olla rohkem - mitte ainult riigiettevõtete hulgas, vaid Eesti ettevõtluses tervikuna," selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Vastutustundlik ettevõtlus on võimalus ettevõtetel oma majandustulemusi pikaajaliselt parandada, olla usaldusväärne partner välisturgudel, leida lihtsamalt investoreid, hoolida ümbritsevast keskkonnast ning olla atraktiivne tööandja.

Detsembris toimunud kohtumisel Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi esindajatega võeti eesmärgiks, et riigi osalusega äriühingud võiksid oma igapäevases tegevuses vastutustundliku ettevõtluse printsiipe paremini teada ja kasutada. Eilsel ümarlaual tutvustati vabatahtlikku kokkulepet, millega MKM kutsub riigi äriühinguid olema heaks eeskujuks kogu Eesti ärikeskkonnale ning näitama oma püüdlusi ja tahet muuta Eesti ettevõtluskeskkond vastutustundlikumaks ja jätkusuutlikumaks. Ümarlaual osalenud avaldasid toetust ja valmisolekut kokkuleppega ühineda. Kokkulepe on plaanis allkirjastada märtsi lõpus.

Väärtuse loomine

Ümarlaua käigus tõid juba Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmeks olevate ettevõtete juhid esile praktilisi juhtumeid, kus vastutustundliku ettevõtluse märgis neile näiteks koostööpartneritega läbirääkimisi pidades või investoreid kaasates kasuks on tulnud. "Meie suuraktsionärid tunnevad pidevalt huvi, mil moel Tallinna Sadam panustab ühiskonda või milliseid samme on astutud jätkusuutlikkuse tagamisel finants- või personalipoliitika osas. Eesti suurima mereväravana lähtume oma igapäevatöös vastutustundlikest põhimõtetest ja kinnitus, et meid on hinnatud vastutustundlikuks ettevõtteks, on aidanud hoida ettevõtte mainet kõrgel ka keerulistel aegadel," ütles Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

"Tänases päevas ei saa ega tohi ühegi ettevõtte ainus eesmärk olla pelgalt omanikule kasumit teenida. Ettevõtte tegevus peab arvestama ka nii töötjate, klientide, koostööpartnerite kui ühiskonna laiemaid huve ja vajadusi. Kindlasti on selles valguses kasvavalt oluline pöörata ettevõttel enam tähelepanu kliima ja keskkonna küsimustele. Näiteks Eleringi ülesanne ei ole mitte ainult hoida tuled põlemas, vaid teha seda viisil, mis toetab meie kliimapoliitika eesmärkide saavutamist," tõdes Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (www.csr.ee) on 2005. aastal loodud organisatsioon, mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid.VEF aitab mõtestada äritegevuse kaasvastutust ühiskonnas. VEFi roll on edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka sotsiaalselt vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.

 

Laadimine...Laadimine...