Euroopa Liidus hakkavad kehtima ühtsed droonide ohutuseeskirjad

Euroopa Parlamendi liikmed kiitsid täna heaks uued droonide ohutuseeskirjad, mis hakkavad kehtima kõigis Euroopa Liidu riikides.  

Pilt: Scanpix

Euroopa Liidus hakkavad kehtima ühtsed droonide ohutuseeskirjad

Euroopa Parlamendi liikmed kiitsid täna heaks uued droonide ohutuseeskirjad, mis hakkavad kehtima kõigis Euroopa Liidu riikides.  

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel 2017. aasta novembris saavutatud kokkuleppega kehtestatakse uued EL-i tasandi ohutuseeskirjad droonidele. Seni on valdava osa droonide kohta kehtinud vaid riiklikud eeskirjad, teatas Europarlamendi pressiteenistus.  

Uute eeskirjade kohaselt tuleb droonid projekteerida ja konstrueerida nii, et neid kasutades ei seata ohtu inimesi või teisi õhusõidukeid. Sõltuvalt droonide riskiastmest, mis on seotud näiteks nende kaalu või lennuks kasutatava piirkonnaga, peab osa neist olema varustatud täiendavate ohutust puudutavate funktsioonidega, mis lubavad näiteks automaatset maandumist või võimaldavad droonidel iseseisvalt vältida kokkupõrkeid teiste õhusõidukitega, vahendas BNS.

Kasutajad peavad suutma tagada droonide ohutuse ning peavad olema kursis kõikide nendele kehtivate reeglitega. See tähendab, et osa kasutajaid peab tulevikus läbima eraldi koolituse.

Selleks, et võimaldada tuvastada droonide kasutajaid, tuleb nad registreerida siseriiklikus registreerimissüsteemis. See nõue ei kehti kõige väiksemate droonide kasutajate puhul.

Parlamendis heaks kiidetud eeskirjade põhjal peab Euroopa Komisjon lähiajal välja töötama detailsemad juhised, mis puudutavad näiteks droonide maksimaalset lennukõrgust, sertifitseerimismenetlusi, registreerimis- ja koolitusnõudeid ja ohutust puudutavaid funktsioone.

Laadimine...Laadimine...