Euroopa Toiduohutusamet: 95,9 protsenti proovidest oli korras

Analüüsid näitasid, et 2017. aastal ei sisaldanud suurem osa Euroopas tarbitavast toidust pestitsiidide toimeainete jääke või sisaldas neid lubatud piirides.

Pilt: Pixabay
Tervis Eesti

Euroopa Toiduohutusamet: 95,9 protsenti proovidest oli korras

Toimetaja: Vesta Reest

Analüüsid näitasid, et 2017. aastal ei sisaldanud suurem osa Euroopas tarbitavast toidust pestitsiidide toimeainete jääke või sisaldas neid lubatud piirides.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) järeldas seiretulemuste alusel, et praeguste teadusandmete kohaselt ei kujuta akuutne ja krooniline saadavus riski tarbija tervisele, teatas maaeluministeeriumi pressiesindaja neljapäeval.

EFSA avaldas eile iga-aastase taimekaitsevahendite jääkide aruande, mis on koostatud liikmesriikide seireprogrammide tulemuste põhjal. 2017. aastal analüüsiti 88 247 toidust võetud proovi ning 801 erinevat toimeaine jääki. 95,9 protsenti analüüsitud proovidest vastas nõuetele, st analüüsitulemused ei näidanud kehtestatud piirnormide ületamist.

Suurem osa proovidest ehk 64,9 protsenti pärines aruandvatest riikidest, EL-ist, Norrast ja Islandilt. 28,8 protsenti analüüsitud proovidest võeti ELi-välistest riikidest pärit toodetest ning 6,9 protsenti proovide päritolu jäi ebaselgeks. Piirnormid olid ületatud 2,6 protsendil EL-i päritolu toodetes ning 7,6 protsendil kolmandatest riikidest pärit toodetes.

4,1protsenti proovidest ületasid toimeainete jäägid kehtestatud piirnorme. Võrreldes 2016. aastaga (3,8 protsenti) tuvastati veidi rohkem piirnormide ületamisi, mille peamiseks põhjuseks oli suurem suunatud kontrollide osakaal toodete puhul, millest varem oli jääke leitud.

Mitu toimeaine jääki tuvastati 27,5 protsendil proovidest. Töötlemata toodetest leiti mitu jääki kõige sagedamini sõstardest, murakatest, laimidest, sidrunitest, murelitest, maasikatest ja põldkännaku-/maisisalatitest.

Glüfosaadijääkide sisaldust uuriti 25 riigis võetud 8672 proovis. Glüfosaadijääke sisaldas mõõdetavas koguses 2,2 protsendil proovidest ning 0,2 protsenti proovidest oli glüfosaadi piirnorm ületatud.

EFSA hindab aruande koostamise raames akuutse (lühiajalise) ning kroonilise (pikaajalise) saadavuse riski, võttes arvesse riikide tarbimisandmeid. 2017. aasta andmeid kasutades järeldas EFSA, et praeguseks kogutud teadusandmete põhjal ei põhjusta akuutne ja krooniline saadavus riski tarbija tervisele.

EFSA on välja töötanud metodoloogia mitme toimeaine jäägi koosmõju hindamiseks ja avaldab kaks kumulatiivse mõju hindamise pilootprojekti 2019. a septembris.

Laadimine...Laadimine...