EVE pole end endiselt maailmavaateliselt määratlenud

"Vabaerakonnal on lahenduste ja ideedega sisutatud programm, kuid siiski peab erakond määratlema oma koha Eesti ja Euroopa poliitikas senisest täpsemalt," tõdes riigikogus kaheksa saadikuga esindatud EVE fraktsiooni nõunik Sergei Metlev.

Pilt: Scanpix

EVE pole end endiselt maailmavaateliselt määratlenud

"Vabaerakonnal on lahenduste ja ideedega sisutatud programm, kuid siiski peab erakond määratlema oma koha Eesti ja Euroopa poliitikas senisest täpsemalt," tõdes riigikogus kaheksa saadikuga esindatud EVE fraktsiooni nõunik Sergei Metlev.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Eesti Vabaerakonna (EVE) suvepäevadel leidis aset maailmavaate töötuba, mis oli jätkuks juunis aset leidnud maailmavaateseminarile, ütles riigikogu EVE fraktsiooni nõunik Sergei Metlev BNS-ile.

Metlevi sõnul on eesmärgiks luua selge väärtusraamistik, mille alusel oleks Vabaerakonnal võimalik genereerida ideid ja nende eest edukalt ning valijale arusaadavalt seista. "Siia juurde kuulub ka küsimus Euroopa Parlamendi parteirühma valikust, mis seoks erakonda kogu Euroopa poliitareeniga. Vabaerakond kindlasti soovib arendada rahvusvahelist koostööd ning rääkida kaasa Euroopa Liidu poliitilises elus," kinitas Metlev.

Arutelude käigus on kirjeldatud põhiväärtuste komplekt, millest peaks saama Vabaerakonna poliitikakujunduse tugisammas.

"Need on sellised tuntud demokraatlikud väärtused, nagu üksikisiku õiguste ja usaldussuhte eelistamine riigi õiguste ja range reguleerimise ees, kokkulepete eelistamine jõulahendustele, südametunnistuse ja sõnavabadused, ühinemis- ja liikumisvabadused, inimeste võrdsuspõhimõte ja kaitse diskrimineerimise eest, samuti panustamine Euroopa Liidu ühtsusele ja arengule ning Eesti rahvusriiklus," loetles Metlev.

"Vabaerakond tahab ehitada inimkeskset ja usaldusel põhinevat ühiskonda, kus piirangud, karistused ja regulatsioonid kehtivad siis, kui nad on tõesti vajalikud või vältimatud. Kogu elu range reguleerimine ohustab vabadusi," sõnas ta.

"Europarlamendi rühma valiku osas on olnud meie põhitähelepanu Euroopa Rahvapartei (European People's Party, EPP) fraktsioonil," ütles Metlev. "Tegemist on Euroopa Liidu tasakaalustatud arengut toetava vastutustundliku poliitilise ühendusega, mis arvestab ka liidu sees eksisteerivate erisustega ning peab oluliseks julgeoleku kindlustamist. Lõplik valik ei ole siiski veel langetatud," nentis ta.

Esinduskogu esimesel koosolekul kõlas Meltevi sõnul mõte, et maailmavaatearutelud peaksid edaspidi võtma konkreetsema kuju. "Luuakse arutelu- ja uurmisformaati, mille töö tulemuseks oleks manifest või muu põhjapaneva tähendusega väärtusi raamistav dokument, millest saaks lähtuda ka programmiloome. See alusdokument peaks sündima põhjaliku arutelu tulemusel, mis kindlasti nõuab aega," ütles Metlev.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel liitus Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel paremtsentristliku EPP saadikurühmaga. 

Herkel on kuulunud Euroopa Nõukogus EPP saadikurühma ka varem, juhtides olulisi raporteid ning aastail 2012-2014 ka monitooringukomiteed, kuid see toimus enne Vabaerakonna loomist. "Pigem on praegu tegemist ikkagi individuaalse tagasipöördumisega, mida rühm üksmeelselt toetas," ütles Herkel.

Laadimine...Laadimine...