Firma: MKM-i praamihanke andmed on moonutatud

Väinamere Liinide hinnangul on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avaldatud arvandmed parvalaevahanke pakkumuste osas moonutatud ja pakkumused avalikustati vaid osaliselt.

Pilt: Scanpix

Firma: MKM-i praamihanke andmed on moonutatud

Väinamere Liinide hinnangul on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avaldatud arvandmed parvalaevahanke pakkumuste osas moonutatud ja pakkumused avalikustati vaid osaliselt.

Väinamere Liinid on varem korduvalt kinnitanud oma soovi avalikustada samaaegselt pakkujate pakkumused täies mahus, et tagada riigihangete läbiviimise ja hindamise läbipaistvus, ning et selguks tõde pakkumuste ning pakkumustes toodud maksumuste erinevuse osas ja lõppeksid spekulatsioonid, teatas ettevõte. Seniseid väiteid, et Väinamere Liinid ei ole pakkujate pakkumuste andmeid lubanud avaldada, ei vasta nende sõnul tõele.

"Praegu võrdleb ministeerium vaid neile sobilikke pakkumustes esitatud numbreid ning seetõttu on avalikkusele presenteeritud tulemused hanke kontekstist välja rebitud. Väinamere Liinide hinnangul kujuneb hanke ning pakkujate tervikpakkumuste võrdlemisel ja kõigi kuluridade arvestamisel Tallinna Sadama tütarettevõtete pakkumus maksumaksjale kümne aastase perioodi peale vähemalt 60-80 miljonit eurot kallimaks, kuid lõplik lisakulu selgub siis, kui uued laevad liini teenindama asuvad," ütles Väinamere Liinide juhatuse liige Tõnis Rihvk.

"Jääb selgusetuks, miks MKM ja Tallinna Sadama tütarettevõtted ei ole jätkuvalt nõus avalikustama pakkumuste terviksisu, millel on oluline väärtus tõe väljaselgitamisel. Praeguses olukorras tekib küsimus, kuidas saab riigiettevõttel olla maksumaksja ees ärisaladusi," lisas Rihvk.

"Väinamere Liinide hinnangul kujuneb Tallinna Sadama pakkumus maksumaksjale hoopis kallimaks ning võib-olla see ongi peamine põhjus, miks pakkumusi tervikuna ei avalikustata," ütles Rihvk.

Hankedokumendis esitatud ning ühispakkujate kasuks kallutatud nüüdisväärtuste valemi järgi oli pakkumuste hinnavahe ligikaudu 29,8 miljonit eurot ja mitte varem öeldud 64 miljonit eurot, ütles Rihvk.

Kuna pakkujate pakkumusi tervikuna ei avaldatud, siis ei nähtu Rihvski sõnul avaldatud pakkumuse maksumusest kuluread, laevade tehnilised andmed. Tallinna Sadama ühispakkujate pakkumus ei arvesta lepinguperioodil kuluva tegeliku kütusekulu, administratsioonikulude, asenduslaeva ülalpidamise ja muude pakkumuse kuludega. Näiteks on praeguseks juba teada, et ehitatavatele laevadele paigutatakse oluliselt suurema kütusekuluga MTU mootorid, kui seda arvestati Tallinna Sadama tütarettevõtete esitatud hankepakkumuses.

Kolmandaks puudub Rihvki sõnul hankijal siiani täpne teadmine, mis kvaliteediga laevad ja millal üldse liinile jõuavad. Hankedokumendis oli laevade ostuhinna valem taotluslikult selline, et Tallinna Sadama ühispakkujad, kellel puudusid reaalsed laevad, saaksid tulevikus ehitatavatest laevadest rahalise eelise. Laevade hinna juures arvestati laevade vanust, mitte kvaliteeti ning väärtust. Luuakse olukord, kus 10 aasta pärast on riigil küll uuemad laevad, aga nende materjali- ja ehituskvaliteedi osas puudub igasugune garantii, ülalpidamiskulud on kallid ning töökindlus küsitav.

Väinamere Liinid kutsub MKM-i ja Tallinna Sadama tütarettevõtteid üles avalikustama pakkumused tervikuna ning selgitama läbipaistvalt kõiki pakkumuses toodud komponente ja tegureid.

Laadimine...Laadimine...