FOTOD! Mustamäele kerkib kirik

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda allkirjastasid lepingu, mis võimaldab Mustamäele kirikuhoone rajada.

Pilt: Raepress

FOTOD! Mustamäele kerkib kirik (1)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda allkirjastasid lepingu, mis võimaldab Mustamäele kirikuhoone rajada.

"Täna sõlmitud leping võimaldab rajada Mustamäele linna omandis olevale Kiili tn 9 kinnistule tänapäevastele vajadustele vastava kirikuhoone," ütles linnasoa vanem Helle Kalda. "Oleme seadnud eesmärgiks, et rajatav kirikuhoone toimiks lisaks usutalituslikule tegevusele ka kohalike elanike ühistegevust edendava keskusena."

Kirikuhoonesse on lisaks EELK Mustamäe Maarja Magdaleena Koguduse tavategevusele planeeritud ka näiteks ruumid laste päevakeskuse ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis jms.

Ühtlasi on võimalik kasutada kiriku saali teenistuste välisel ajal kontsertide läbiviimiseks ning kiriku abiruume vaimuliku ja hingehoidliku suunitlusega seminaride ja koolituste korraldamiseks.

Tallinna linn on andnud linna omandis oleva Kiili tn 9 maa sellele kirikuhoone ehitamiseks  EELK kasutusse - kinnistule seati 2012. aasta juulis  EELK kasuks tähtajaline ning tasuline hoonestusõigus. Hoonestaja võttis kohustuse ehitada kinnistule sakraalhoone, mis peab olema kasutusvalmis hiljemalt kümne aasta pärast. Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Kiili tn 9 kinnistule pindala on 6641 m², hoonestusõigus seati 99 aastaks.

Nüüdseks on läbi viidud kirikuhoone arhitektuurikonkurss ning konkursi võidutöö kohase hoone projekteerimise eeltoimingud ja kirikuhoone eskiisprojekti koostamine.  Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku arhitektuurivõistlusele laekus 31 võistlustööd.

Arhitektuurikonkursi võitis töö märgusõnaga FIAT LUX mille autoriteks on Margit Valma, Mait Väljas, Risto Parve, Kai Süda, Martin Kinks arhitektuuribüroost KARISMA arhitektid OÜ.

Hoonestusõiguse alusel rajatava kirikuhoone ruumide üldpinnaks on kavandatud kuni 1200 m2. Sakraalhoone planeerimisel võetakse maksimaalselt arvesse säästlikkust. Kirikuhoone on plaanis rajada eeskätt annetuste toel.

EELK konsistoorium pöördus linnavalitsuse poole palvega leida lahendus EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse ruumiprobleemidele, avaldades soovi rajada Mustamäele kirik, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ning pakuks Mustamäe elanikele võimalust käia kirikus oma kodukoha lähedal.

Praegu üürib kogudus ruume Mustamäe Linnaosa Valitsuse soklikorrusel aadressil A. H. Tammsaare tee 135. Koguduse juures tegutsevad leerikool, laste loominguringid, noorte osadusgrupid ja eakate teelauad. Korraldatakse loenguid erinevatel teoloogilistel teemadel. Samuti on kogudus korraldanud loenguid pere ja toimetuleku teemadel lastega peredele, suviseid lastelaagreid ja ekskursioone vanemale põlvkonnale. Olulist rõhku pannakse hingehoiutööle.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...