FOTOD! Ühendus palub raietegevusest räsitud jõe ääres kaitsemeetmete karmistamist

Suve jooksul Velise jõe ääres toimunud keskkonnarikkumiste tõttu leiab kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), et jõe hoiuala, mis kuulub rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 ala ehk Salavalge-Tõrasoo loodusala koosseisu, tuleb laiendada ning selle kaitsekorda karmistada. 

Pilt: Erakogu
Loodus Eesti

FOTOD! Ühendus palub raietegevusest räsitud jõe ääres kaitsemeetmete karmistamist

Suve jooksul Velise jõe ääres toimunud keskkonnarikkumiste tõttu leiab kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), et jõe hoiuala, mis kuulub rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 ala ehk Salavalge-Tõrasoo loodusala koosseisu, tuleb laiendada ning selle kaitsekorda karmistada. 

Viimase kolmekümne aasta jooksul on Velise jõe veepind inimtegevuse mõjul järk-järgult alanenud, selle suve jooksul tekitatud kahjud küündisid aga piirkondliku ökokatastroofi mõõduni, kuna veepind kahanes peaaegu poole võrra, kirjutab kodanikuühendus.

6imagesÜhenduse sõnul on viimase kolme kuu jooksul Raplamaa elanik Vaike Martin näinud pealt olulisi seaduserikkumisi otse oma kodu kõrval asuva Velise jõe kallastel. Martinile jääb arusaamatuks, miks on Keskkonnaamet (KKA) väljastanud majandustegevust võimaldavad raieload veekaitsevööndisse, kus selline tegevus peaks tegelikult keelatud olema. Raiete käigus on toime pandud ohtralt seaduserikkumisi, millest naine terve suve kestnud raietööde käigus ka Keskkonnainspektsiooni (KKI) korduvalt teavitas.Kuna KKI toime pandud rikkumistele ei reageerinud, siis pöördus Vaike Martin abi saamiseks kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) poole, kes esitas selle nädala jooksul KKA ja KKI vastava eriala juhtivametnikele keskkonnarikkumistest teavitavad protokollid ning neid tõendava fotomaterjali. Dokumenteeritud on kõiki toime pandud seaduserikkumisi, sealhulgas raietegevust otse kaldakaitsevööndis, sanitaar- ja harvendusraie tingimuste vastu eksimist, jõe risustamist ning üldkasutatava tee rikkumist. Kõige selle tulemusel on jõe pind käesoleva suve jooksul pea poole võrra alanenud, mida tõendavad ka varasemate piltide ning praeguse fotomaterjali võrdlemine, kirjutab ühendus.Samal ajal, kui Velise jõe loodusväärtused seadusevastaste raietööde tõttu kannatavad, leiab ühenduse sõnul jõest ja selle ümbrusest mitmesuguseid kaitsealuseid loomaliike, keda tuleks keskkonnakoormuse suurendamise asemel hoopis hoolsalt hoida. Kohalikud elanikud on tunnistanud sel suvel sagedasi must-toonekure külastusi, kes suure tõenäosusega sealsamas pesitseb. Jões elab kaitsealuseid kalu ning kahtlustatakse haruldase magevee-punavetika olemasolu. Veekogu ümber pesitseb jäälinde, musträhne, mitmesuguseid kakulisi, kaitsealuseid nahkhiiri ja kiile, vähemalt kuut liiki orhideelisi ja muid loodusimesid.


Sellest johtuvalt andis EMA täna hommikul Keskkonnaameti liigikaitse ja kaitse planeerimise büroode juhatajatele omapoolsed ettepanekud Velise jõe hoiuala piiride laiendamiseks ning kaitsekorra karmistamiseks, kuna praegune kaitsekord on võimaldanud oluliste keskkonnarikkumiste toime panekut, kahjustades haruldase paiga tundlikku loodust. Kodanikuühendus toetub oma taotluses Keskkonnaseaduse üldosa seadusele (KeÜS § 3 lõige 2 punkt 5), mis puudutab olulise ebasoodsa mõju tekitamist Natura 2000 võrgustiku alale LKS tähenduses. Velise jõe ääres toimunud raied on leidnud aset Natura hoiuala vahetus läheduses ning seega selle otseses mõjuväljas, seepärast tuleks edasised raietööd kõnealusel kinnistul peatada, kuni on paika seatud üldsuse ning keskkonna vajadusi arvestav kaitsekord.


Selleks, et tulevikus Velise jõe kahetsusväärse juhtumiga sarnaseid rikkumisi ennetada, tegi EMA sel nädalal Riigikogu saadikule Märt Sultsile ettepaneku esitada eelnõu Looduskaitseseaduse § 37 lg 2 muutmiseks, mis hetkel lubab kalda piiranguvööndis kahe hektari suuruseid lageraielanke. Kuna praegune praktika näitab, et sellised raied ulatuvad pahatihti veekaitsevööndisse, samas kui Keskkonnaametil ja Keskkonnainspektsioonil puudub raielubade ja rikkumiste asjakohaseks menetlemiseks jõudlus, siis tuleb seaduse sõnastust karmistada, et see oma veekaitselist funktsiooni ka reaalsuses täidaks. Saadik oli EMA poolt algatatava eelnõu suhtes entusiastlik.Laadimine...Laadimine...