GALERII ja VIDEO! Rahvarohkes piirkonnas õpiti inimeste päästmist reisirongist

Õppuse näol oli tegemist viimase kaheksa aasta suurima harjutusega raudteel, kus mängiti läbi erinevad situatsioonid, nagu inimeste päästmine kokkupõrke läbi teinud reisirongist, keemiaõnnetuse likvideerimine õnnetusse sattunud kaubarongist kui ka inimeste evakueerimine piirkonnast.

Pilt: Scanpix

GALERII ja VIDEO! Rahvarohkes piirkonnas õpiti inimeste päästmist reisirongist

Toimetaja: Toomas Raag

Õppuse näol oli tegemist viimase kaheksa aasta suurima harjutusega raudteel, kus mängiti läbi erinevad situatsioonid, nagu inimeste päästmine kokkupõrke läbi teinud reisirongist, keemiaõnnetuse likvideerimine õnnetusse sattunud kaubarongist kui ka inimeste evakueerimine piirkonnast.

Täna toimunud raudteeõnnetuse suurõppusel osalesid linna esindajad sündmuskoha staabi, teavitus- ja evakuatsioonigrupi töös, et tõsta linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste liikmete teadlikkust ja valmisolekut ning reageerimis- ja koostöövõimet kriisiolukordade lahendamisel.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on üheks ülesandeks harjutada linna kriisireguleerimismeeskonna juhtgrupi aktiveerimist ja kokkukutsumist, et päriskriisolukorras elanikke kiirelt abistada ja tekkivaid olukordi lahendada.

"Linn soovib harjutada kriisireguleerimismeeskonna juhtgrupi liikmete koostööd operatiivteenistuste, riigiasutuste töötajate ning elutähtsa teenuse osutajaga, AS-iga Tallinna Vesi. Samuti soovib linn harjutada elanike evakueerimise läbiviimisega seotud tegevusi," lisas Klandorf.

Õppuse ajaks suleti MUPO poolt liikluseks Telliskivi tänav. Piirkonnas aitasid liiklust reguleerida ja tekkinud olukordi lahendada MUPO patrullid.

Kriisijuhtimiskeskuses jälgisid liikluse korraldajad kaamerasüsteemi abil tekkinud olukordi ühistranspordiliikluses ja ummikuid ning suunasid liikluse korraldajad neid lahendama. Üldjuhul ei jäänud bussid graafikust maha üle viie minuti.

116images

Koostöös AS Tallinna Vesi spetsialistidega jälgiti veevarustust antud piirkonnas.

Õppuse käigus selgitati välja piirkonnas asuvate elumajade elanike arv ja vajadusel nende valmisolek evakuatsiooniks. Selleks koguti andmeid registritest ja korteriühistute esimeestelt.

Linnaosavalitsused selgitasid välja sotsiaalabi vajajad, võimalused elanike majutamiseks ja vajadused transpordiks.

"Õppuse teeb eriliseks asjaolu, et kogu situatsioon mängitakse läbi, nagu see päris elus võib juhtuda – päästjad, keemiaõnnetuse likvideerijad ja politsei reageerivad oma tegelikest paiknemiskohtadest sündmusele alles siis, kui nendeni jõuab teave toimunud õnnetusest," selgitas Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

Raudteeõppus "Kopli raud" toimus Eesti Raudtee, Operaili, Elroni, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse, Tallinna Kiirabi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Tallinna Linnavalitsuse, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni koostöös.

Laadimine...Laadimine...