Gonsiori tänav muutub bussisõbralikuks

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel algab tänavu oktoobris Tallinna linna suurimatest tee-ehitusprojektidest ka Gonsiori tänava rekonstrueerimine, mille eesmärgiks on erasõidukitele kesklinna suunalise liikluse piiramine, suurendades sellega linnalises liiklemises ühistranspordikasutajate osakaalu.

Pilt: Scanpix

Gonsiori tänav muutub bussisõbralikuks

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel algab tänavu oktoobris Tallinna linna suurimatest tee-ehitusprojektidest ka Gonsiori tänava rekonstrueerimine, mille eesmärgiks on erasõidukitele kesklinna suunalise liikluse piiramine, suurendades sellega linnalises liiklemises ühistranspordikasutajate osakaalu.

Tallinna linn kavandas Gonsiori tänava ümberkorraldamist ühistranspordisõbralikuks juba 2006.-2007.aastal, kui projekti „Tallinna tramm” raames SYSTRA eestvedamisel läbiviidud teostatavus-tasuvusuuringu tulemusel kinnitas Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 289 trammiliini Lasnamäe-Vabaduse väljaku vahelise trassi.  Uue trammiliini trass pidi kulgema Seli tänavalt Laagna teele, läbi Torupilli liiklussõlme Gonsiori tänava kaudu Estonia puiesteelt Vabaduse väljakule. Investeeringute mahukus otsustas projekti edasise elluviimise.

Gonsiori tänava ümberehitusega Tallinnas täidetakse perioodi 2014 – 2020 transpordi infrastruktuuri arendamisega seotud eesmärki, mille tulemusel  valmib üks keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh eri transpordiliikide ühendamiseks rekonstrueeritud objekt. Rekonstrueeritav tänavalõik algab Maneeži tänavast ja lõpeb Laagna tee alguses. Lisaks on projekti mahtu kaasatud K.Türnpu tn lõigus J.Kunderi tn - Tartu mnt, Laagna tee lõik pikkusega 0,3 km ning K.Türnpu tn lõik pikkusega 0,21 km.

Kuna projekti elluviimisel on oluline ühistranspordi ühenduskiiruse suurendamine ning kõnni- ja jalgrattateede rajamine kergliiklejatele ohutuma liikluskeskkonna kujundamisega, kiideti Tallinna Linnavalitsuse 2.03.2016 istungil heaks Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni poolt valitud Gonsiori tänava rekonstrueerimise projekti variant V3 (eskiis), mis liikluskorralduslikult tähendab, et Gonsiori tänaval linna siseneval suunal on vaid üks ühissõidukirada ning linnast väljuval liiklussuunal on üks ühissõidukirada ja üks tavaliikluse sõidurada. Heakskiidetud alternatiiv leevendab negatiivseid keskkonnamõjusid läbi müra, vibratsiooni ja heitgaaside vähendamise.

Autoliiklusele kesklinna ligipääsu tagamiseks  remonditakse Gonsiori tn rekonstrueerimistöödele lisaks ka kõrvaltänavaid. Piirkonna liikluse ümbersuunamiseks muudetakse J. Kunderi tänav kahesuunaliseks, millest üks on kesklinnast väljuv ja üks kesklinna sisenev sõidurada. Rajatakse parempööre K. Türnpu tänavalt Tartu maantee kesklinna suunale. Laagna tee ja Gonsiori tn lõikumiskohtade lähedal olevale Torupilli Selveri parkla piirkonda on planeeritud „Pargi ja reisi“ parkla 154 parkimiskohaga. Samuti on plaanis rajada 110 m pikkune 7 m laiune juurdepääsutee, mis ühendab Laagna teed Torupilli Selveri esise parkimisalaga.

Eskiisi ja põhiprojekti koostamiseks sõlmis Kommunaalamet lepingu AS-ga Sweco Projekt ning töö valmimise tähtaeg on käesoleva aasta juuni lõpus. Gonsiori tn rekonstrueerimisel tuleb arvestada, et samaaegselt teostatakse Reidi tee ehitustöid. Kuna mõlema objekti ehitus on kavandatud lõpetada 2017. aasta lõpuks, on liiklusvoogude ehitusaegse ümbersuunamise paremaks korraldamiseks plaanis Gonsiori tänava rekonstrueerimistööd lõpetada enne kui hakatakse Reidi tee ehitustöid teostama Russalka ristmiku piirkonnas.

Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud perioodi 2014 – 2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kohaselt on Gonsiori tänava rekonstrueerimise abikõlblikuks kogumaksumuseks 6,8 mln eurot, millest 85% kaetakse Ühtekuuluvusfondist.

Laadimine...Laadimine...