Gonsiori tänavat ja ümbruskonda ootab aastapikkune remont

Gonsiori ja selle lähistel asuvate tänavate 5. veebruaril algva remondiga muudetakse piirkonna liikluskorraldus lähema aasta jooksul jalakäijatele ja jalgratturitele soodsamaks ning suunatakse läbisõidul olev autode voog nii, et kesklinna satub neid senisest üksjagu vähem.

Gonsiori tänavat ja ümbruskonda ootab aastapikkune remont

Ain Alvela

Gonsiori ja selle lähistel asuvate tänavate 5. veebruaril algva remondiga muudetakse piirkonna liikluskorraldus lähema aasta jooksul jalakäijatele ja jalgratturitele soodsamaks ning suunatakse läbisõidul olev autode voog nii, et kesklinna satub neid senisest üksjagu vähem.

Kolmapäeval tutvustas Kesklinna valitsus, linna asjassepuutuvate ametkondade esindajad ja tänavaremondi peatöövõtja TREV-2 Grupi spetsialistid linnarahvale, mida uvähemalt aastapäevad vältav remont endaga kaasa toob ja millise tulemuseni soovitakse jõuda.

Rekonstrueeritava Gonsiori tänava pikkus Maneeži tänavast Laagna teeni on 1,5 km, projekti raamesse kuuluvad veel Laagna tee ja K. Türnpu tänava remontimine ja J. Kunderi tänavale ühe sõidurea asemele jalgrattatee rajamine, mille pikkus on umbes 900 meetrit. Lisaks rajatakse Torupilli Selveri juurde täiendav parkla ligi 200 autokohaga ning Gonsiori tänavale täiendavad bussipeatused.

Töödega pidi alustatama juba läinud aasta septembris, kuid Eesti Euroope Liidu eesistumisega seoses otsustati remondi algus poole aasta võrra edasi lükata.

Tallinn saab uue ja avara põhjavärava

Gonsiori tänava remondi puhul on tegemist osaga vabariigi valitsuse 2015. aasta veebruaris kinnitatud transpordi infrastruktuuri arendamise kontseptsiooniga kuni aastani 2020, mille raamesse Tallinnast kuulub kolm objekti – Haabersti ristmik, Reidi tee ja Gonsiori tänava remont. Kõigile neile laieneb ka rahastus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Kusjuures tegelikud ehitustööd kahel viimatimainitud objektid seotakse omavahel Tallinna põhjapoolse sissesõidu terviklikuks lahenduseks. Arvestatakse ka sellega, et tööd, mis hakkavad mõlemal objektil toimuma sisuliselt üheaegselt, ei halvaks kogu Lasnamäe ja Pirita suunalist liiklusvoogu. Kui Ülemiste ristmik ehk siis lõunapoolne sissesõit Tallinna valmis 2013. aastal, siis nüüd võetakse ette põhjapoolne suund ja selle väljaehitamine. 

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa kinnitas, et kui midagi suurt juba teha, siis tasub seda teha parimal võimalikul moel. Kogu projekti idee ja efekt seisneb tema sõnul selles, et autoliiklus Tallinna kesklinnas väheneks. See on muide kirjas ka euroliidu rahastuslepingus, mille kohaselt on selliste toetusmeetmete üks tingimus kergliiklusteede rajamine ning seal, kus võimalik, just kergliikluse eelistamine autoliiklusele. 

"Isiklik sõiduk ja kesklinn ei sobi kokku," nentis Rüütelmaa. "Kes seda niisama ei usu, peab omal käel päevast-päeva läbi kogema. Kui ikka istud igal hommikul ja õhtul autoga ummikus ja bussid sinust mööda sõidavad, siis küllap hakkad mõtlema, kuidas oma elu- ja liikumiskorraldust ringi sättida."

Ümbersõidud leevendavad ummikuid

Tööde mahukuse tõttu on nende kestvus ka pisut pikem kui selliste teeremontide puhul tavaliselt. Kogu remondi eesmärk aga on võimaldada Mustamäelt tuleval liiklusvool suunduda Järvevana teelt läbi Filtri tee Laagna teele või Pirita teele ilma, et see voog peaks läbima kesklinna.

"Kuigi liikluspiiranguid tuleb, ja mitte vähe, siis ehitaja kohustus on tagada kohalikele elanikele kodule ligipääs. Nii jäävad kõnniteed üldiselt avatuks, ajutine parkimine korraldatakse J. Kunderi tänava ühel sõidureal," märkis Rüütelmaa. "Ummikute teke on paratamatu, aga rajatakse ajutised remondipiirkonnast möödapääsuteed, korraldatakse ajutist parkimist ja tehakse kõik, et see aeg võimalikult valutult üle elada."

Rüütelmaa selgituse kohaselt räägime põhiliselt küll Gonsiori tänava rekonstrueerimisest, aga tegelikult puudutab see ka ümberkaudseid tänavaid. Nii saab J. Kunderi tänav ümber ehitatud selliselt, et sinna jääb tõenäoliselt vaid üks sõidurada, praegune teine rada muudetakse aga kergliiklusteeks. Projekti käigus remonditakse ka Türnpu tänav ja Laagna tee algus. Suures plaanis toimub remontimine kolmes etapis – K. Türnpu, Gonsiori, J. Kunderi tänav.

Rüütelmaa tunnistas, et rekonstrueerimistööde tegemise ajal on kõige suurem probleem parkimisega. Ta märkis, et kui kõikjal remondi ajal pole ehk võimalik oma autot parkida just koduakna alla, siis ümbruskonnas luuakse selleks siiski võimalused – K. Türnpu ja J. Kunderi tänaval, valmib uus parkla Selveri juures, kus kohalikud elanikud saavad vastava loa olemasolul tasuta oma autosid hoida. 

Tuleb varuda aastaks kannatust

Gonsiori tänava rekonstrueerimist on juba alustatud – praegu rajatakse praeguse Torupilli Selveri parkla naabrusse, kohta, kus Gonsiori tänav ja Laagna tee lahknevad, veel ühte parkimisplatsi, mis hakkab edaspidi toimima põhimõttel – pargi ja reisi. Kesklinna asju ajama suunduvad inimesed saavad oma auto sinna jätta ja liikuda edasi juba ühistransporti kasutades.

5. veebruaril suletakse liikluseks K. Türnpu tänav ja Laagna tee ots Gonsiori–Laagna ristmikust kuni J. Vilmsi–Laagna ristmikuni, sellega on plaanis valmis saada märtsikuu lõpuks. Türnpu tänavale jääb avatuks üks sõidurada – kohalike elanike jaoks, prügiveoautodele ja muudeks hädapärasteks sõitudeks.

Gonsiori tänava liikluskorraldus esialgu ei muutu, sinna saab Laagna teelt sooritada parempööret. K. Türnpu tänavalt pääseb Laagna teele mööda J. Vilmsi ja Vesivärava tänavat või J. Vilmsi ja Lubja tänava kaudu.

Seejärel alustatakse töid Gonsiori tänaval Maneeži ja Pronksi vahelisel lõigul, mis saab valmis jaanipäevaks. Edasi on järjekorras Gonsiori-Pronksi ristmiku kordategemine. Kogu Gonsiori tänav suletakse liikluseks orienteeruvalt maikuu keskpaigas, kui töödega jõutakse Politseipargi ja Raadiomaja juurde. Sel ajal pääseb Laagna teelt Tartu maanteele ajutise tee kaudu Lubja tänavalt, aga kuna see on üsna ahtake, siis soovitavad ehitajad kasutada kesklinna sõiduks pigem Vana-Narva maanteed ja Peterburi teed. Võimalikud ümbersõidud saab teha ka Laulupeo tänava kaudu.

Edasi kulgeb Gonsiori remont aasta lõpuni, siis peaks jõutama järjega Laagna teeni, enne järgmist talve loodetakse tänava aluskonstruktsioon katta ka esimese asfaldiga, nii et võib-olla saab külmade ilmadega sinna juba ka mingisuguse liikluse peale lubada. See aga selgub täpsemalt siis, kui see aeg on käes. Tänav peab sügiseks saama muutsuunaraja ja paremad tingimused ühistranspordi kasutajatele. J. Kunderi tänava remontimine jääb juba täielikult 2019. aastasse.

Ajavahemikus, kui Gonsiori tänav on suletud, muudetakse Kunderi ajutiselt kahesuunaliseks Fr. R. Kreutzwaldi ja K. Türnpuu vahelisel lõigul. J. Kunderi ja Pronksi ristmikule paigaldatakse liikluse reguleerimiseks ajutised foorid, mis tagavad ühissõidukite pöörde Pronksi tänavale. K. Türnpu tänavalt saab teha parempöörde Tartu maanteele.

Kõik need korralduslikud plaanid võivad Talvo Rüütelmaa sõnul nüanssides muutuda, kogu projekti edenedes antakse kõikidest sellistest liikluskorralduslikest asjaoludest elanikkonnale teada.

Samaaegselt uuendatakse ka trassid

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik selgitas, et Gonsiori tänava remondi raames teostavad ka kõik võrguettevõtted, kelle trassid sealtkaudu kulgevad, oma tööd. Muuhulgas vahetab oma soojatorud sealkandis välja ka Tallinna Küte.
"Kommunikatsioonide liitumispunktid jäävad üldjoontes samadesse kohtadesse, aga kui need mõnevõrra nihkuvadki, siis elanikele mingeid täiendavaid kulutusi sellega seoses ei teki," kinnitas Vesiallik. "Kindlasti ei juhtu ka nii, et kui ehitaja on teetööd lõpetanud, tuleb paari nädala pärast mõni võrguettevõte ja kaevab kõik jälle üles."

Mis puudutab Reidi teed, siis valdav osa selle ehitustegevusest toimub n-ö tühermaal, endisel Tallinna Sadamale kuulunud mereäärsel ribal ja see suuremalt üldist liikluskorraldust ei sega. Küll aga soovib transpordiamet, et Russalka ristmik oleks järgmise aasta suveks sedapalju valmis, et juulikuu algul saaksid lauluväljakule juubelilaulupeole siirduvad piduliste kolonnid sealt kenasti läbi kõndida. Ilmselt tehakse tööd Russalka ristmikul ära järgmise aasta alguses. 

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet tunnistas, et jah, mastaapsed remonditööd häirivad linnarahva elukorraldust, aga kui soovime, et linna liikluskorraldus paraneks, muutuks sujuvamaks, et lisanduksid ka uued kõnniteed ja rattarajad, siis tuleb see aeg lihtsalt üle elada, midagi pole parata. Samas kinnitas Svet, et Kesklinna valitsuses saab oma arvamused, mured ja küsimused alati südamelt ära rääkida ja üheskoos neile ka lahendust otsida.

Gonsiori tänava rekonstrueerimise maksumus on kokku 9,1 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfond tasub 85%, Tallinna linn 15%.

Liikluskorralduse skeem Gonsiori ja sellega külgnevate tänavate remondi ajal: http://www.tallinn.ee/est/kesklinn/1709_7_0_3_Suletud_info_Trev_2.pdf

 

Laadimine...Laadimine...