Haabersti Linnaosa Valitsus osaleb Sotsiaalministeeriumi pilootprojektis

Haabersti Linnaosa Valitsus osaleb koostööpartnerina Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidavas pilootprojektis hoolduse koordinatsiooni mudeli testimiseks suure ja keerulise hooldusvajadusega inimeste paremaks toetamiseks. 

Pilt: Albert Truuväärt

Haabersti Linnaosa Valitsus osaleb Sotsiaalministeeriumi pilootprojektis

Toimetaja: Kairi Ervald

Haabersti Linnaosa Valitsus osaleb koostööpartnerina Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidavas pilootprojektis hoolduse koordinatsiooni mudeli testimiseks suure ja keerulise hooldusvajadusega inimeste paremaks toetamiseks. 

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on projekti eesmärk toetada keerulise hooldusvajadusega inimesi nii hoolekande- kui tervishoiusüsteemi poolelt, kaasates abivajaja, tema lähedased ning teised olulised osapooled. "Eestis on hoolekande- ja tervishoiusüsteemsüsteem olnud teineteisest liiga eraldatud. Olukorra parandamiseks on Sotsiaalministeerium käivitanud hoolduse koordineerimise pilootprojekti, mis kestab 2018. aasta augustist 2019. aasta juulini. Tallinnas osaleb pilootprojektis Haabersti Linnaosa Valitsus," ütles Jürgenson.

Pilootprojekti aluseks on nii tervishoiu kui sotsiaalhoolekande teenuste vajadusi hindava hoolduskoordinaatori positsiooni loomine esmatasandile ning seeläbi suure ja keerulise hooldusvajadusega inimestele õigeaegse vajaliku toe pakkumine.

Kui linnaosa elanik vajab pikema aja jooksul teenuseid nii hoolekande- kui ka meditsiinisüsteemist, võidakse talle nii linnaosavalitsuse kui ka perearstikeskuse poolt pakkuda võimalust projektis osaleda. Projektis osalemisel edastatakse inimese andmed (tema nõusolekul) hoolduskoordinaatorile, kes suhtleb tema perearsti või -õega, sotsiaaltöötajaga, vajadusel ka koduõega, koduhooldustöötajaga, haigla sotsiaaltöötajaga ja teistega, kelle abi, toetust ja jälgimist inimene vajab.

Projektis saavad osaleda täisealised elanikud, kes on selleks nõusoleku andnud. Hoolduskoordinaator koostab teenuste plaani, mille elluviimist ta aasta jooksul jälgib.  Haaberstis on hoolduskoordinaatoriks Tiiu Rudov e-mail: hoolduskoordinaator@tallinnlv.ee.

Haabersti Linnaosa Valitsuse kaaspartnerid on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Järveotsa Perearstikeskus.

Laadimine...Laadimine...