Haabersti Sotsiaalkeskus nimetati ümber päevakeskuseks

Tallinna Linnavolikogu eilse otsusega anti Haabersti Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Haabersti Sotsiaalkeskus uueks nimeks Haabersti Päevakeskus.

Pilt: Haabersti Linnaosa Valitsus

Haabersti Sotsiaalkeskus nimetati ümber päevakeskuseks

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna Linnavolikogu eilse otsusega anti Haabersti Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Haabersti Sotsiaalkeskus uueks nimeks Haabersti Päevakeskus.

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et nime muutmine tulenes vajadusest ajakohastada asutuse nimi vastavalt tema tegevusvaldkonnale ning ühtlustada nimi teiste sarnaste hallatavate asutustega Tallinna linnas.

"Haabersti Sotsiaalkeskus alustas tegevust 1998. aastal ning aja vältel on keskuse töökorraldus ning keskuse kasutajate huviteravik muutunud. Sotsiaalteenuseid pakub päevakeskus ka edaspidi, kuid aasta aastalt on rohkem huvitegevuse ja üleüldisele sotsialiseerumise vajaduse rahuldamisele suunatud üritusi," selgitas linnaosavanem.

Linnaosavanem lisas, et Haabersti Sotsiaalkeskuses toimuvad tegevused on valdavalt päevasel ajal ning asutuse nimes olnud sõnaliides "sotsiaal" tekitas mõningast segadust ja vääriti mõistmist.

"Kuigi nimi on Õismäe tee 24 asuval päevakeskusel uus, siis pakutavad teenused ja huvitegevus on samad, mis ennegi," kinnitas linnaosavanem ning kutsus kõiki Haabersti Päevakeskuses pakutavaga tutvuma. 

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra kohaselt kuulub ametiasutuse hallatava asutuse nime muutmine Tallinna Linnavolikogu pädevusse. Haabersti Sotsiaalkeskus on Haabersti Linnaosa Valitsuse hallatav asutus.

Laadimine...Laadimine...