Haldusreformi seaduse vastu hakanud vallad jäid kohtus kaotajaks

Haldusreformi seadus jääb suures osas jõusse, leidis kaasust vaaginud riigikohus. Põhiseaduse vastaseks ning seega kehtetuks tunnistati haldusreformi seaduse paragrahv 24 lõike 1 teise lause osa "kuid mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses"põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks.

Pilt: Scanpix/ Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Haldusreformi seaduse vastu hakanud vallad jäid kohtus kaotajaks

Haldusreformi seadus jääb suures osas jõusse, leidis kaasust vaaginud riigikohus. Põhiseaduse vastaseks ning seega kehtetuks tunnistati haldusreformi seaduse paragrahv 24 lõike 1 teise lause osa "kuid mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses"põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis teisipäeval avaldatud otsuse resolutsioonis, et tuleb rahuldada Kõpu vallavolikogu, Juuru vallavolikogu ja Tõstamaa vallavolikogu taotlused osaliselt ning tunnistada haldusreformi seaduse paragrahv 24 lõike 1 teise lause osa "kuid mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses"põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks.

Ülejäänud osas jätta Kõpu vallavolikogu, Juuru vallavolikogu, Tõstamaa vallavolikogu taotlused ning Abja vallavolikogu, Emmaste vallavolikogu, Haaslava vallavolikogu, Illuka vallavolikogu, Järvakandi vallavolikogu, Kambja vallavolikogu, Karksi vallavolikogu, Kullamaa vallavolikogu, Kõo vallavolikogu, Käina vallavolikogu, Leisi vallavolikogu, Loksa linnavolikogu, Luunja vallavolikogu, Lüganuse vallavolikogu, Mäetaguse vallavolikogu, Nõo vallavolikogu, Pala vallavolikogu, Pöide vallavolikogu, Pühalepa vallavolikogu, Rakke vallavolikogu, Tudulinna vallavolikogu, Vaivara vallavolikogu ja Ülenurme vallavolikogu taotlus rahuldamata.

Riigikohtusse pöördunud kohalikud omavalitsused olid vaidlustanud haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.

Täpsemalt on vaidlustatud haldusreformi seaduse paragrahvid 3, 4 lõige 1, paragrahv 7 lõiked 4 ja 5, paragrahv 8, paragrahvid 9-13, paragrahv 20 lõige 1 osas, milles ei nähta ette ühinemistoetust Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel, paragrahv 24, paragrahv 28 punkt 2 ning Vabariigi Valitsuse poolt menetluse algatamata jätmise ja menetluse lõpetamise puhul HRS-s muude erandite kehtestamata jätmine lisaks paragrahv 9 lõigetes 2 ja 3 sisalduvatele.

Laadimine...Laadimine...