HARIDUS: Kõikjale uued lasteaiad ja kesklinna 600 põhikoolikohta

Kadrioru mudilased saavad uue lasteaia ja Pirita-Kose pisikesed linlased sõimerühmad, Pääsküla gümnaasiumimaja aga ootab ees kauaoodatud tervikremont.

Haridus

HARIDUS: Kõikjale uued lasteaiad ja kesklinna 600 põhikoolikohta

Kai Maran

Kadrioru mudilased saavad uue lasteaia ja Pirita-Kose pisikesed linlased sõimerühmad, Pääsküla gümnaasiumimaja aga ootab ees kauaoodatud tervikremont.

"Loodame uuenenud koolihoones alustada õppetööd 2018. aasta septembris," ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart, kelle sõnul on Pääsküla gümnaasiumi põhjalik remont lausa hädavajalik. "Koolihoone rajati 1985. aastal ning peale akende vahetamise ei ole seal suuremaid remonditöid tehtud. Kõik tehnilised kommunikatsioonid on lootusetult amortiseerunud, õpikeskkond ei vasta tänapäevastele ootustele. Koolil puudub normaalmõõtmetes spordisaal."


Kolmest korpusest kaks on kavas lammutada ning nende asemele rajatakse suur nüüdisaegne spordihall ja multifunktsionaalne olme- ja administratiivhoone. Selles leiavad koha aula, muusikaklassid, rekreatsiooniala, söökla ja garderoob.
Koos kooli remondiga rajatakse samale alale Nõmme noortemaja tegevuse laiendamist võimaldavad ruumid. "Noortemajale rajatakse ligikaudu 2500 m2 ulatuses uusi klassi- ja tegevusruume, kuhu mahuvad muusikaklassid, aeroobika- ja tantsusaal, meisterdamise töökojad ja palju muud," rääkis Kõlvart. "Kokkuvõttes saavad Nõmme lapsed 2018. aastal uue ja uhke hariduskeskuse."


Lisaks saab Lasnamäe uue munitsipaalgümnaasiumi. "Liidame Vana-Kalamaja täiskasvanute gümnaasiumi Linnamäe Vene lütseumiga, mis saab uue hoone," selgitas linna haridusameti juhataja Andres Pajula. "Vana-Kalamaja kooli hoone renoveerime Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) algklasside hooneks. Loome kesklinna ligi 600 kvaliteetset põhikoolikohta, millega tekib väga hinnatud ja perspektiivsesse Kalamaja piirkonda 300 täiendavat koolikohta. Merekalda kooli ühendame Kuristiku gümnaasiumiga, mille tulemusena vabaneb Merekalda kooli hoone. Sellest saab uus munitsipaalgümnaasium, Linnamäe Vene lütseum."
"Gustav Adolfi gümnaasium on valmis Vana-Kalamaja 9 hoone liitma oma kooliga ning sellest saab meie algõpetuse õppehoone," ütles GAG-i direktor Hendrik Agur. "Loomulikult esitab uue õppehoone kasutuselevõtt meile väljakutse – saame planeerida nüüdisaegase õpikeskkonna, võtta kasutusele linnaruumi ning läheneda innovaatiliselt ruumilahendusele maja sees ja väljas."
Ka lasteaiakohtade arv suureneb. Näiteks Pirita-Kosel hakatakse rajama lasteaia juurdeehitust, mis kahekordistab lasteaiakohtade arvu. "Tegemist on meie jaoks väga olulise ja oodatud ehitusega," ütles Pirita-Kose lasteaia direktor Selje Kuusk. "Plaanide kohaselt kerkib praeguse lasteaiahoone kõrvale lausa uus maja, millega kohtade arv suureneb kahekordseks. Praeguse 90 lapse asemel saame peagi vastu võtta kaks korda nii palju. Eriti oluline on uus ehitus seetõttu, et siis saame avada ka sõimerühmad, nelja rühma asemel kokku kaheksa."
Kokku on järgmisel aastal linna põhikoolide ja gümnaasiumide remondiks ja soetusteks kavandatud 20,4 miljonit eurot ja koolieelsete lasteasutuste ehituseks ja remondiks 5,3 miljonit eurot.
-------------------------


Pedagoogidele rohkem palka


Järgmisel suvel avatakse 120-kohaline uus lasteaed vanas Kadrioru põhikooli hoones (Koidula 23). Seal on suurepärane keskkond õuesõppeks, lasteaeda ümbritseb park. Tegu on ajaloolise, tõenäoliselt Koidula tänava ühe vanima majaga, mis oli algselt ehitatud suvemõisaks.

Päris uus lasteaed valmib veel Kakumäel Veerise tänaval.  Välisrahastuse abiga on kavas rekonstrueerida Pihlaka 10 hoone, kus avatakse Kraavikrõlli lasteaia sõimemaja.

Prantsuse lütseum saab võimlahoone, Lasnamäel alustab tööd uus munitsipaalhuvikool – Tondiraba huvikool.
 
Linnaeelarvest palka saavate haridusasutuste juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgad kasvavad järgmise aasta 1. septembrist kuni 4,3%.

Hariduse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 29 762 583 eurot, mida on 80,7% enam kui 2016. aastal.

Laadimine...Laadimine...