Harjumaa tähistab ülemaailmset vaimse tervise päeva

Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse ja Tallinna Haridusametiga korraldavad 10. oktoobril algusega kl 10.00 Tallinnas Õpetajate Majas vaimse tervise konverentsi, millega tähistatakse ülemaailmset vaimse tervise päeva.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Harjumaa tähistab ülemaailmset vaimse tervise päeva

Toimetaja: Sandra Lepik

Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse ja Tallinna Haridusametiga korraldavad 10. oktoobril algusega kl 10.00 Tallinnas Õpetajate Majas vaimse tervise konverentsi, millega tähistatakse ülemaailmset vaimse tervise päeva.

Eesmärgiks on tuua kuulajateni värsked tõenduspõhised lähenemised, mis aitavad mõista keskkonda meie ümber ning vältida otsuste tegemist pelgalt kõhutunde ajel.

Konverentsi põhifookuses käsitletakse küsimust, kuidas pere, haridusasutused, koostöös tugi- ja nõustamissüsteemide pakkujatega, saaksid olla üksteisele heaks toeks ja partneriks lapse kujunemisel.

Osalemas on Harjumaa haridusjuhid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, lastekaitse valdkonna eksperdid, omavalitsuste esindajad ja spetsialistid, laste ja noorte tugi- ning nõustamissüsteemide esindajad, omavalitsuste tervisenõukogude liikmed jt, kes puutuvad kokku laste ning noortega.

Konverentsi teema avab keskkonnaekspert Kristjan Piirimäe, kes arutleb, milline on tänane keskkond meie ümber. Kas see, mida peame tänapäeval patoloogiaks on hoopis normaalsus ja evolutsiooni seisukohast hädavajalik? Esitletakse värskemaid uuringuid Eesti laste riskikäitumise mõjuritest ja seostest suitsidaalsuse ning depressiivsusega (TLÜ doktoritöö) ning Tervise Arengu Instituudi uuring laste vaimse tervise seisukorrast lapsevanemate silme läbi. Põhja-Eesti Regionaalhaigla selgitab, millal jõuab noor vaimse tervise probleemidega haiglaravile ning milline on arstide tänased praktikad diagnooside suhtarvude muutuses läbi aja.

Esmaesitlusele tuleb Tartu Ülikooli nooremteaduri Liina Adovi seni avaldamata verivärske uuring õpetajate vaimse tervise seisukorrast. "Riigi ja omavalitsuste roll varajase märkamise toetamise, sekkumisplaanide väljatöötamise ning nõustamissüsteemide loomisel on väga suur. Siiski peame senisest suuremat rolli nägema asutuste vahelisel koostööl  ja kodukeskkonnal lapse mõjutajana, mistõttu on konverentsi formaat koostööd väärtustav ja pigem tulevikku vaatav", rääkis HOL rahvatervise nõunik Kerli Vilk.

Päevakava:
10.00-10.10 – Harjumaa Omavalitsuste Liidu tervitussõnad. Andre Sepp, volikogu esimees, Harjumaa
Omavalitsuste Liit
10.10-10.35 – Riigi roll ja tulevikuvaade – valdkondadeülene ennetussüsteem. Ain Peil, korrakaitse- ja
kriminaalpoliitika osakond, Siseministeerium
10.35-11.15 – Sotsiaalne evolutsioon. Erinevate suhtlusstrateegiate kohasus kiviajal ja tänapäeval.
Kristjan Piirimäe, keskkonnaekspert
11.15-11.35 – Doktoritöö: noorte riskikäitumise seos depressiivsete ja suitsidaalsete mõtetega. Lauraliisa
Mark, endine TLÜ doktorant
11.35-12.00 – Kes olid ja on meie kliendid täna? Dr Irja Ivarinen, psühhiaater, vanemarst, VII osakonna
juhataja, Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
12.00-12.30 – Lapsevanemate roll lapse kujunemisel ja nende hinnangud laste käitumisraskuste
esinemisele 2-12 aastaste laste seas (uuringu tulemustest). Ly Kasvandik, pere ja vanemahariduse
valdkonna juht, Tervise Arengu Instituut
12.30-13.00 – Last toetav koostöövõrgustik. Urve Sellenberg, keskuse juht, Põhja-Eesti Rajaleidja keskus
13.00-14.00 LÕUNA
14.00-14.30 – Õpetajate tervis läbi faktide - mida oleme teada saanud läbi uuringu Eesti õpetajate seas?
Liina Adov, nooremteadur, Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut
14.30-15.00 – Vaimse tervise abistamise ABC ehk kuidas märgata, sekkuda ning aidata tavakodanikuna.
Dr Ailen Suurtee, kliiniline psühholoog, MTÜ Peaasjad
15.00-15.40 – Olla inspireeritud. Töö- ning suhtluskeskkonna disain: enesele, sõbrale, kolleegile ja lapsele.
Jaanus Kangur, koolitaja, koolitusettevõte Kangur Koolitused
15.40-15.50 – Lõpusõnad ja järeldused. Keit Fomotškin, moderaator


Laval astuvad üles: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Siseministeerium, TLÜ doktorantuur, Tervise Arengu Instituut, Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikool, MTÜ Peasjad.ee ja Kangurkoolitused OÜ.

Oma tegevusi tutvustavad messialal: Eesti Kirjastuste Liit liikmed Eesti Raamat, SE&JS ja Pilgrim. Sina ja Mina perekeskus, MTÜ Vaiter, Nõustamiskeskus Papaver, Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Laadimine...Laadimine...