Harri Moora: Tallinn on jäätmete liigiti kogumises teistele eeskujuks

"Tallinn on jäätmete liigiti kogumises teistele omavalitsustele eeskujuks ja selles osas peab linnale avaldama tunnustust," märkis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Harri Moora. 

Pilt: Scanpix

Harri Moora: Tallinn on jäätmete liigiti kogumises teistele eeskujuks

"Tallinn on jäätmete liigiti kogumises teistele omavalitsustele eeskujuks ja selles osas peab linnale avaldama tunnustust," märkis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Harri Moora. 


 

 
Moora nentis Tallinna TV uudistesaates, et Tallinn on üks väheseid omavalitsusi, kus toidujäätmete liigiti kogumine toimib. "Õigesse konteinerisse visates lähevad toidujäätmed kas kompostimisse või biogaasi tootmisesse. Sealt edasi on ta juba kasulik kompostina või energiatootmises."
 
Moora sõnul on oluline, et Eestis pööratakse üha rohkem tähelepanu toidujäätmete liigiti kogumisele ning seda just resursi tõhususe ja väärindamise seisukohast. "See on oluline ka jäätmedirektiiviga ülesseatud eesmärgi saavutamiseks aastaks 2020, mille järgi peaks selleks ajaks 50% olmejäätmetest ringlusesse suunama. Toidujäätmete liigiti kogumine on selles üks võtmefaktor."

Ka Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra nõustus, et Tallinn on jäätmete liigiti kogumises teistele eeskujuks. "Eeskiri näeb ette, et kui majas on üle 10 korteri, on vaja biojäätmete konteinerit. Eramajade puhul on võimalik toidujäätmeid kompostida oma hoovis, see aitab kaasa Eesti loodusele mulla tekke näol."
 
Vakra lisas, et maapiirkondades on arusaadav, et iga maja juurde pole mõistlik 4-5 jäätmekonteinerit panna. "Jäätmete liigiti sorteerimine peab alguse saama linnadest ja aja jooksul peab sellesse tegevusse enam inimesi kaasama," märkis Vakra.
 
Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolduse osakonna juhataja Kristjan Mark ütles, et Tallinna prügimajanduse mudelit võib pidada keskteeks. "Nii jäätmeveo kui – käitlemise teenus ostetakse eraettevõtetelt sisse, ent linn haldab kogu süsteemi. Seega säilib kontroll ja linnal on ülevaade jäätmeveoga liitunute üle."
 
Tallinn on jäätmekava täitmiseks rajamas prügilasse süsteemi, kus kõik väravast siseminev leiaks mingil kujul taaskasutuse, kas või näiteks kütuseks või tsemenditehasesse .
 
Eestis kogutakse praegu liigiti kokku umbes 27% olmejäätmetest, Euroopa Liidu parimates maades on vastav näitaja 60%.

Laadimine...Laadimine...