Helme: rahapesu tõkestamiseks on vaja EL-i riikidele paindlikkust

Rahandusminister Martin Helme sõnul on lisaks tõhusale seadusandlikule raamistikule tarvis rahapesu paremaks tõkestamiseks jätta Euroopa Liidu liikmesriikidele paindlikkus siseriiklike meetmete kiireks kasutusele võtmiseks.

Pilt: Albert Truuväärt

Helme: rahapesu tõkestamiseks on vaja EL-i riikidele paindlikkust

Toimetaja: Toomas Raag

Rahandusminister Martin Helme sõnul on lisaks tõhusale seadusandlikule raamistikule tarvis rahapesu paremaks tõkestamiseks jätta Euroopa Liidu liikmesriikidele paindlikkus siseriiklike meetmete kiireks kasutusele võtmiseks.

"Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemist tuleb väga tõsiselt võtta, kuna see puudutab sügavalt ühiskonna õigulustunnet," ütles Helme neljapäeval Luxembourgis Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus toimunud arutelul.

Rahandusminister rääkis, et tegu äärmiselt kohandumisvõimelise kuriteoliigiga, mis on võimeline reeglitest kõrvale hiilima. "Oluline on tõhusalt rakendada kehtivaid reegleid ja edasisel Euroopa Liidu reeglite ühtlustamisel jätta liikmesriikidele paindlikkus, et kiiresti võtta kasutusele meetmeid vastavalt nende eriomasetele olukordadele," rõhutas Helme.

Ta lisas, et liikmeriikide vaheline koostöö tuleb uuele tasemele viia, et üheskoos olla tõhusamad rahvusvahelisel tasemel toimuva rahapesu vastu võitlemisel. 

Rahandusministrid kuulasid neljapäeval ära ka Euroopa Kontrollikoja ettekande 2018. aasta Euroopa Liidu üldeelarve täitmise kohta ning kõrgetasemelise ekspertgrupi aruande Euroopa arengukoostöö ja –abi korralduse tõhusamaks muutmiste kohta.

Kolmapäeval lepiti eurorühmas kokku euroala majandusliku lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi juhtimise ja rahastamise põhimõtetes.

Rahandusministrid said ka ülevaate Portugali programmijärgsest ülevaatusest. Portugali majanduse tervis paraneb ning risk, et Portugal jääks hätta oma võlakohustuste teenindamisega, on madal.

Lisaks andsid ühtse kriisilahenduse asutuse juht ja ühtse pangandusjärelevalve juht regulaarse ülevaate pangandusliidust ning ministrid kinnitasid Euroopa Keskpanga juhatuse liikme kandidaadi.

Laadimine...Laadimine...