Helsingis toimus linnade mõju teemaline rahvusvaheline konverents

"Tänased trendid näitavad, et linnade konkurentsieelis baseerub üha enam elukeskkonnal ja selle puhtusel, pealinnadel on selles osas kanda eriline roll ja vastutus," rõhutas Tallinna abilinapea Andrei Novikov.

Pilt: Scanpix

Helsingis toimus linnade mõju teemaline rahvusvaheline konverents

Toimetaja: Sandra Lepik

"Tänased trendid näitavad, et linnade konkurentsieelis baseerub üha enam elukeskkonnal ja selle puhtusel, pealinnadel on selles osas kanda eriline roll ja vastutus," rõhutas Tallinna abilinapea Andrei Novikov.

Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Soome pealinnas toimus rahvusvaheline konverents, mille teemaks linnade mõju keskkonnale ning igakülgse koostöö vajadus kliimamuutuste ennetamiseks.

"Läbi ajaloo on tiheasustusega piirkondade ees seisnud samad probleemid - halvem õhukvaliteet, suurem sotsiaalne kihistumine, kõrgem kuritegevuse tase. Aga samas on linnadel olnud võimalus pakkunud suuremat turgu, innovaatilisust, paremaid hariduse võimalusi. Tugevad linnad jätkavad kasvu. Tänased trendid näitavad, et linnade konkurentsieelis baseerub üha enam elukeskkonnal ja selle puhtusel, pealinnadel on selles osas kanda eriline roll ja vastutus," rõhutas konverentsil osalenud Novikov.

Euroopa linnad peavad ühinema aktiivselt teadmisi vahetavaks ja juhtivaks globaalsele kriisile lahendusi otsivaks võrgustikuks. Euroopa Liit on just nii tugev kui tugevad on tema linnad ja linnalised piirkonnad. 

Ühtlasi allkirjastasid Tallinna, Helsingi ja Stockholmi abilinnapead ning kahe Euroopa linnu ja regioone ühendava organisatsiooni peasekretärid konverentsi raames ühisdeklaratsiooni linnade mõjust kogu Euroopa tulevikule.

Deklaratsioonis tõdetakse, et eurooplastest 75% elavad linnades ja linnapiirkondades ning eeskätt just linnapiirkondadel tuleb kliimamuutuseks valmis olla ja muutuvate oludega kiirelt kohaneda. Selleks on tarvis kõigil sihtgruppidel – linnakodanikel, omavalitsustel, riikide valitsustel, teadusasutustel, ettevõtetel jne - ühineda ja omavahel teavet ja teadmisi vahetada. Seega kutsutakse Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi pealinnas allkirjastatud deklaratsiooniga Euroopa linnu, riike ja kõiki institutsioone ühendama jõud kliimamuutuse mõjude vähendamise alaseks mitmekülgseks koostööks.   

Deklaratsiooniga ühinenud METREX esindab Euroopa metropole ja regioone ning EUROCITIES Euroopa suurlinnu. Tallinna nimel allkirjastas deklaratsiooni abilinnapea Andrei Novikov. 

Lisainfot vaata siit.

Laadimine...Laadimine...