Herne tänaval algavad ulatuslikud rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse 13. augustil Herne tn (lõigus Magasini tn – Herne tn 30) rekonstrueerimistöödega. 

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Herne tänaval algavad ulatuslikud rekonstrueerimistööd

Toimetaja: Moonika Tuul

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse 13. augustil Herne tn (lõigus Magasini tn – Herne tn 30) rekonstrueerimistöödega. 

Rekonstrueerimistöid teostatakse etapiviisiliselt ning I etapis teostatakse töid ajavahemikul 13.08.18 – 31.08.18, mille käigus teostatakse töid lõigus Herne tn 26 – Herne tn 30. Alates septembrist kuni ehitustööde lõpetamise tähtajani teostatakse töid terves lõigus. Tööde teostamisel suletakse tänav tavaliiklusele. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse juurdepääs.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ning ohutumate liikumisvõimaluste loomine, olemasolevate sõiduteede rekonstrueerimine, liiklus- ja parkimiskorralduse korrastamine, sademevee äravoolu lahendamine ning haljastuse korrastamine. "Liikluse rahustamiseks rajatakse Magasini tn ja Herne tn tõstetud ristmik ning Herne tn 26 ja Herne tn 30 esisele künnised. Vaenägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid, ja Tänavatele rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus," selgitas abilinnpea Klandorf. Lisaks tee-ehituslikele töödele uuendatakse Herne tänava rekonstrueeritavas lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Rekonstrueerimistööde mahus rajatakse lõigus Magasini tn – Herne tn 28 kahesuunaline asfaltkattega sõidutee, laiusega viis meetrit ja mõlemale poole teed 1,25 meetri laiused jalgrattarajad.

Lõigus Herne tn 28 – Herne tn 30 rajatakse ühesuunaline asfaltkattega sõidutee, laiusega kolme meetrit ja lõigus Magasini tn – Tiigiveski pargitee rajatakse paarisnumbritega majade poolsele küljele 2,0 – 2,5- m laiune kivisillutisega jalgtee.

Rekonstrueeritavate tänavate kogupikkus on ca 375 m. Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline kogumaksumus on ca 1,91 miljonit eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta november.
Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

 

Laadimine...Laadimine...